Handen aan de gelegde heg

Bijdragen FCP: 9.855 euro

Het eeuwenoude ambacht van het heggen leggen leefde met name in de Achterhoek, de IJsselvalei, de Gelderse vallei en het Rivierengebied. Het werd echter steeds minder door boeren toegepast toen het prikkeldraad zijn intrede deed. Om weer meer belangstelling te wekken voor het heggen leggen heeft Landschapsbeheer Gelderland voor dit project een samenwerking gezocht met vijftien kleine dorpen in deze provincie om inwoners het ambacht bij te brengen. Het project start met een theorie- en praktijktraining waarin behalve de techniek ook de cultuurhistorische en ecologische betekenis aan bod komen. Om de opgedane kennis te bestendigen worden in de buitengebieden van de deelnemende dorpen nieuwe heggen aangeplant. In een volgend legseizoen worden de vrijwilligers uitgenodigd voor een opfrisdag. Voor het project wordt een samenwerking aangegaan met Vereniging Kleine Kernen Gelderland en stichting Heg en Landschap.

Handen aan de gelegde heg
Meest gelezen