Festival Ambacht in Beeld

Bijdrage FCP: 20.660 euro

Ambacht in Beeld is een internationaal documentairefestival in Amsterdam-Noord waarin ambachtelijk vakmanschap en met name bedreigde ambachten centraal staan. Het programma bestaat uit vertoningen van diverse documentaires, lezingen van internationale gastsprekers, workshops, demonstraties en een verdiepend symposium over de problematiek van de verdwijnende ambachten. Daarnaast ontwikkelen leerlingen van diverse scholen uit het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs in de aanloop naar het festival ambachtsfilms. In deze films brengen de leerlingen met behulp van professionals bijzondere ambachtslieden zoals timmermannen, zeilmakers of rietvlechters in beeld. Tegelijkertijd wordt hen de basistechnieken van een ambacht bijgebracht. Door de films tijdens het festival in première te laten gaan wordt er een breed publiek bereikt en helpt het medium film om mensen met andere ogen naar oude ambachten te laten kijken.

Festival Ambacht in Beeld
Meest gelezen