Draai mee op de molen

Bijdrage FCP: 22.050 euro

Ons land telt op dit moment ruim duizend molens. Om er voor te zorgen dat deze molens in de toekomst nog in werking zijn ontwikkelt de Hollandsche Molen samen met het Gilde van Vrijwillige Molenaars een integrale visie en aanpak. Draai mee op de molen is onderdeel van het project Molentoekomst en richt zich met name op het werven, trainen en behouden van gekwalificeerde vrijwilligers. Voor de eerste stappen in dit proces wordt de huidige situatie geïnventariseerd, trends onderzocht en toekomstmogelijkheden geanalyseerd. De resultaten worden verwerkt in een plan dat vervolgens tot uitvoering wordt gebracht. Alle partijen uit het molenveld worden hierbij betrokken, maar vooral de vrijwilligerssector speelt een grote rol. Gekwalificeerde molenaars zijn immers van groot belang om de molensector te verstevigen.

Draai mee op de molen
Meest gelezen