Craftsmap

Bijdrage FCP: 24.750 euro

Om de toekomst van creatieve ambachten veilig te stellen is Crafts Council Nederland opgericht.  Deze stichting wil zich ontwikkelen tot een fysiek en digitaal expertisecentrum waarin ambacht, kunst, fashion, design en erfgoed samenkomen. Om ambachten, en bijbehorende kennis, te behouden, ontwikkelen en er een nieuwe betekenis aan te geven is een gezamenlijke aanpak nodig. Hiervoor wordt de zogeheten craftsmap ontwikkeld. In deze database worden alle relevante ambachten, organisaties en opleidingen op dit gebied opgenomen. Daarnaast staat hierin vermeld welke ambachten met uitsterven worden bedreigd en waar de knelpunten zitten.  Om tot deze database te komen wordt nauw samengewerkt met culturele partners uit heel Nederland. Behalve het leggen van verbindingen tussen alle betrokken partijen, gaat veel aandacht uit naar het vinden van een innovatieve wijze om de ambachten over te dragen op de jongere generatie.  

Craftsmap
Meest gelezen