Immaterieel Erfgoed 2013-2016: Over deze subsidie

Het Fonds wil met deze programmalijn bijdragen aan het versterken van de erfgoedsector en met name aan het levend houden van immaterieel erfgoed. In 2015 en 2016 heeft deze regeling als thema nieuwe verbindingen.

Veel mensen zijn als beoefenaar of als vrijwilliger actief op het gebied van immaterieel erfgoed. Met passie zetten zij zich in voor hun traditie, ritueel of ambacht, en hebben de ambitie om hun immaterieel erfgoed toekomstbestendig te maken. Ze willen nieuwe doelgroepen zoals jongeren bereiken, nieuwe vrijwilligers werven, de zichtbaarheid en het imago verbeteren of willen nieuwe, hedendaagse toepassingen van hun traditie ontwikkelen. Het Fonds is van mening dat het leggen van nieuwe verbindingen van groot belang is om immaterieel erfgoed toekomstbestendig maken.

De deadlines voor het indienen van een subsidieaanvraag voor Immaterieel Erfgoed 2016 zijn:

  • 15 januari
  • 15 april
  • 15 september


De allerlaatste mogelijkheid om een aanvraag in te dienen in het kader van de regeling Immaterieel Erfgoed is dus vanaf nu tot 15 september a.s. Op het gebied van het levend houden van immaterieel erfgoed hebben we de afgelopen vier jaar (2013-2016) veel mooie initiatieven mogelijk kunnen maken. Op 1 januari 2017 begint de volgende beleidsperiode met nieuwe programma’s en subsidiemogelijkheden. In Cultuur maakt iedereen leest u meer over de toekomstplannen van het Fonds.

Let op: de indientermijn sluit altijd klokslag 13.00 uur.

Als u vragen heeft over de subsidie of advies wilt van een van onze adviseurs, neem dan contact met ons op. Wij geven u graag advies

Meer lezen
Immaterieel Erfgoed 2013-2016
Meest gelezen