Young Art 2011-2012 (€267.890) van Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk

Young Art is een kunstwerkplaats voor jongeren in de disciplines muziek, dans, theater, beeldende kunst, film, fotografie, design, taal en nieuwe media. Het initiatief is in de regio IJmond de plek waar jongeren hun artistieke talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, projecten kunnen realiseren,geestverwanten kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Young Art is tevens een podium waarop jongeren hun producties kunnen presenteren. Het programma bestaat uit één meerdaagse activiteit (Young Art Festival) en een aantal kleinere, regelmatig terugkerende projecten. Young Art wil zoveel mogelijk jongeren in de IJmond in contact brengen met een diversiteit aan culturele uitingsvormen en hen stimuleren zelf actief als maker deel te nemen aan het programma of als vrijwilliger bij de voorbereiding en uitvoering. Op deze manier wil de organisatie de deelnemers de kans bieden zich te ontwikkelen tot zelfbewuste jongeren die actief participeren als producerend kunstenaar en in staat zijn kunst een betekenisvolle rol te laten spelen in hun dagelijks leven.

Young Art 2011-2012 (€267.890) van Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk
Meest gelezen