Toekomst in de Piste of anders gezegd TIP (€450.000) van Circomundo

Met het project Toekomst in de Piste (TIP) wil Circomundo een kwaliteitsimpuls geven aan het jeugdcircus in Nederland. Het doel van TIP is dat het circus zich in de basis ontwikkelt, dat circus als ontwikkelingsmiddel en vrijetijdsbesteding breder toegankelijk wordt en dat de (jeugd)circuspraktijk zich verstevigt en uitbreidt. TIP moet onder andere leiden tot betere lessen bij projecten op scholen, tot een betere doorstroming van Nederlands circustalent naar de circusopleidingen in Rotterdam en Tilburg, grotere veiligheid en betere bekendheid van de kwaliteit van het circus bij het publiek.

Toekomst in de Piste of anders gezegd TIP (€450.000) van Circomundo
Meest gelezen