KantineOost (€191.790) van Stichting 5e Kwartier

Stichting 5eKwartier krijgt subsidie voor de realisatie van het project KantineOost in de wijk Parkwijk in Haarlem. KantineOost wordt een reizende werkplaats en ontmoetingsplek voor bewoners van de wijk, publiek, en voor professionals uit de sectoren kunst, welzijn en onderwijs. 5eKwartier wil op vier plekken in de wijk activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan de uitwisseling van kennis en cultuur tussen amateurs en professionals uit alle lagen van de bevolking. De organisatie is te gast bij een school, een moedercentrum, een supermarkt of een voedselbank. Om de culturele ontwikkeling van de buurt te stimuleren worden ontmoetingsplekken gecreëerd waar bewoners met elkaar kunnen kennismaken. Op elke plek werkt een team van kunstenaars samen met een groep uit de buurt (moeders, scholieren, jongeren of ouderen) aan de ontwikkeling van een 'kantine', een plek waar de bewoners kunnen proeven van verhalen, muziek en gerechten. Het project als geheel wordt uitgebreid gedocumenteerd.

KantineOost (€191.790) van Stichting 5e Kwartier
Meest gelezen