Vernieuwing en professionalisering NKS-Dag van het Kasteel

De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) ontvangt subsidie voor de professionalisering van hun manifestatie, de jaarlijkse Dag van het Kasteel, waarbij de stichting inzet op het versterken van de continuïteit, het versterken van de inzet van vrijwilligers en het versterken van de samenwerking.

De professionaliseringsslag richt zich op het structureel inbedden van de Dag van het Kasteel in de organisatie van de NKS en lokaal en regionaal in de organisatie van de deelnemende instellingen.

www.kastelen.nl

Vernieuwing en professionalisering NKS-Dag van het Kasteel
Meest gelezen