Open Monumentendag nieuwe stijl

Stichting Open Monumentendag ontvangt subsidie voor de professionalisering van hun manifestatie en de organisatie daarvan. In het hele land zetten tienduizenden vrijwilligers zich actief in voor het behoud van hun monumenten. En ook in vijftig landen in Europa viert men in september het culturele erfgoed. 

Open Monumentendag zet in op het versterken van de continuïteit, het versterken van de inzet van vrijwilligers en het versterken van de samenwerking. De relatie tussen publiek en monumenten wordt verstevigd door de invulling van de Open Monumentendagen beter af te stemmen op de wensen van het publiek en door ook door het jaar heen contact mogelijk te maken. Er wordt gewerkt aan een gezondere financieringsmix van de organisatie met nieuwe en meer verschillende bronnen van inkomsten. De samenwerking met eigenaren en beheerders van monumenten wordt versterkt en de plaatselijke comités en vrijwilligers worden beter ondersteund. 

www.openmonumentendag.nl

 

Open Monumentendag nieuwe stijl
Meest gelezen