Erfgoedmanifestaties: Over deze subsidie

Een impuls aan de professionalisering van erfgoedmanifestaties die werken met vrijwilligers. 

Veel landelijke erfgoedmanifestaties maken bij het organiseren van hun jaarlijkse of tweejaarlijkse manifestatie gebruik van vrijwilligers. De continuïteit van deze manifestaties kan onder druk komen te staan, bijvoorbeeld omdat de inzet van vrijwilligers aan verandering onderhevig is en het geefgedrag van donateurs of sponsoren verandert. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt met de subsidieregeling Professionalisering Erfgoedmanifestaties zes landelijke erfgoedmanifestaties, die veel met vrijwilligers werken, bij het professionaliseren van hun organisatie.

Meer lezen
Erfgoedmanifestaties
Meest gelezen