Cultuureducatie vmbo en praktijkonderwijs: Over deze subsidie

We hebben ondertussen een nieuwe regeling, waarbij scholen zelf aan kunnen vragen. Alle informatie is hier te vinden

 

REGELING GESLOTEN

Subsidieregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs

Het Fonds voor Cultuurparticipatie blijft samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds cultuureducatie in het vmbo stimuleren. We hebben de regeling daarnaast ook opengezet voor het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Een culturele instelling en een school werken in co-creatie samen om minimaal 2 schooljaren op regelmatige basis culturele activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Het project mag in totaal maximaal drie schooljaren duren en start in het schooljaar 2017-18. 

Deze subsidieregeling past in een grotere ambitie van het Fonds voor Cultuurparticipatie om voor deze doelgroep meer en beter cultuuronderwijs te realiseren. Minister Bussemaker heeft voor cultuureducatie in het vmbo extra middelen beschikbaar gesteld aan het Fonds voor Cultuurparticipatie. In het voorjaar van 2018 komt er een vervolg op deze subsidieregeling om nog meer leerlingen te kunnen bereiken.

Het budget voor deze regeling is € 1,7 miljoen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld totdat het subsidieplafond bereikt is. Om iedere provincie en Caribisch Nederland de kans te geven een aanvraag in te dienen is er voor iedere regio een budget gereserveerd. Voor dit budget moest de aanvraag uiterlijk 22 september zijn ingediend bij het Fonds. Aanvragen voor de regeling kan tot 6 februari 2018.

Het volledige budget is reeds uitgegeven. Daardoor kunnen er helaas geen aanvragen meer worden behandeld.

De volledige subsidieregeling is hier te vinden en het het voorbeeldformulier hier.

Het initiatief voor een project kan van zowel de onderwijsinstelling als de culturele instelling komen. Projectaanvragen worden echter gedaan door de culturele instelling (een rechtspersoon zonder winstoogmerk). Zie hieronder voor de verplichte onderdelen van een aanvraag. Voor de samenwerkingsovereenkomst is een format opgesteld. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van het excelformulier om de begroting op te stellen. De begroting moet ook worden geüpload bij het aanvraagformulier.

Meer lezen
Cultuureducatie vmbo en praktijkonderwijs
Meest gelezen