Matchingsregeling

Van binnen gebeurt er vaak meer dan je van buiten ziet. Met beeldende kunst, dans en theater geef je de gelegenheid om dat te tonen.” Projectgroep Villa Zebra

 

Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit
In 2013 zijn 54 programma's gestart waarin culturele instellingen en basisscholen samen werken aan goed cultuuronderwijs. Deze programma's worden inhoudelijk en financieel ondersteund in het kader van de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016. Voor de matchingsregeling is een budget beschikbaar van 20 miljoen euro per jaar (10 miljoen euro via het rijk (via het Fonds voor Cultuurparticipatie) en 10 miljoen euro via gemeenten en provincies).

Doelstellingen

De doelstellingen van de matchingsregeling zijn gelijk aan die van het programma:

  • ontwikkeling van doorgaande leerlijnen;
  • deskundigheidsbevordering van leerkracht en educatief medewerkers van culturele instellingen;
  • ontwikkelen van een duurzame samenwerking tussen de school en de culturele omgeving;
  • ontwikkelen beoordelingsinstrumenten voor cultuureducatie. 


Cultuureducatie met Kwaliteit? Doorlopende leerlijnen? Deskundigheidsbevordering? Beoordelingsinstrumenten? Voor iedereen die een snelle introductie zoekt in de wereld van Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkelde het Fonds korte filmpjes waarin de vier doelstellingen van de regeling in beeld worden gebracht. Bekijk de filmpjes

Ook bij u in de buurt

Benieuwd wie er in uw regio (nog meer) met Cultuureducatie met Kwaliteit bezig is? Op digitale landkaart op ons online magazine zijn alle programma's snel te vinden.

 

Juridische regeling

De volledige regeling inclusief toelichting kunt u downloaden via onderstaande links.

 

 

 

Toekomst Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit wordt in de komende beleidsperiode 2017-2020 voortgezet. meer informatie

 

 

 

 

 

foto: Kunstgebouw

 

Meest gelezen