Informatie voor deelnemers

Onderstaande informatie is bedoeld voor de 54 deelnemende instellingen en hun partners aan de Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
 
Conferenties
Twee keer per jaar organiseert het Fonds een conferentie voor deelnemers aan de regeling.
De volgende conferentie staat gepland op 1 juni 2016. Meer informatie volgt. 
 
Eerdere conferenties
-10 december 2015: "Groot dromen, vandaag beginnen"
-11 juni 2015: " Cultuureducatie: Laat mij zien wat ik kan!" 
-11 december 2014 "Samen voor de klas maakt het hoger onderwijs verschil" 
-19 juni 2014 "Vraag het de juf; het onderwijs aan het woord over cultuuronderwijs."
-12 december 2013 "Eerlijk zullen we alles delen"
-13 juni 2013 "Van participatie naar kwaliteit: veranderende aanpakken in cultuureducatie."
Alle verslagen zijn te vinden op de conferentie website 
 

Toekomst Cultuureducatie met Kwaliteit
Cultuureducatie met Kwaliteit wordt in de komende beleidsperiode 2017-2020 voortgezet. meer informatie

Verantwoording
Wanneer uw instelling subsidie ontvangt uit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit dient u over de besteding van de subsidie jaarlijks verantwoording af te leggen aan het Fonds. Voor deze verantwoording heeft het Fonds een leidraad opgesteld. De verantwoording dient ingediend te worden via ons digitale systeem Mijn Fonds. 
 
Monitoring en evaluatie
Alle deelnemende instellingen hebben een plan van aanpak ontwikkeld voor de monitoring en evaluatie van hun activiteiten. Naast de moneva van de eigen activiteiten is er een traject voor de landelijke monitoring en evaluatie van de regeling door het fonds. De hoofdpunten van het landelijke monitor- en evaluatietraject zijn te lezen in het tweede document.
 
Landelijk evaluatiekader
Op verzoek van en in overleg met het Fonds heeft het LKCA een landelijk evaluatiekader ontwikkeld dat richting, structuur en inhoud geeft aan de evaluatie van de matchingsregeling door het Fonds en zijn bestuurlijke partners (OCW, provincies en gemeenten). Voor aanvragers kan het nuttig zijn ter inspiratie bij de monitoring en evaluatie van hun eigen lokale en regionale activiteiten. Aanvragers beslissen zelf of en zo ja hoe ze gebruik maken van dit landelijke evaluatiekader voor hun eigen evaluatie. 

Tussentijdse evaluatie Cultuureducatie met Kwaliteit

In de periode december 2014 tot en met maart 2015 heeft de evaluatiecommissie Cultuureducatie met Kwaliteit de gelijknamige subsidieregeling bij het Fonds geëvalueerd. Haar bevindingen zijn te lezen in het rapport: Cultuur als Basis.

 

Tijdlijn
De belangrijkste data op een rij vindt u in onze tijdlijn.  

 
Communicatie
Blijf op de hoogte en praat mee via onze nieuwsbrief Cultuureducatie met Kwaliteit of de LinkedIn groepen Cultuureducatie met Kwaliteit en Netwerk Cultuureducatie. Of twitter mee met #cultuureducatiemetkwaliteit.
 
Voor onze communicatie-uitingen zoals de nieuwsbrief en website zijn we altijd op zoek naar interessante content of beeldmateriaal. Wilt u iets delen via deze kanalen? Mail dan naar Marijne Tesser.
 
Vragen
Heeft u een vraag over deze regeling kijk dan eerst bij veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij het Fonds of de gemeente of provincie waarin uw activiteiten plaatsvinden.
 
 
Meest gelezen