Markant (Apeldoorn)

Cultuureducatie met Kwaliteit Apeldoorn

  • Totale begroting: € 690.458,00 
  • Disciplines: wetenschap, techniek, nieuwe media, theater, beeldende vorming, ICT, muziek, dans en erfgoed
  • Bereik: 53 scholen, 1.000 leerlingen 


In dit programma draait alles om samenhang en verbinding. Samen met enkele scholen worden verschillende doorlopende leerlijnen cultuureducatie ontwikkeld. Zo wordt er gewerkt aan een leerlijn die is gebaseerd op kosmisch onderwijs en een leerlijn waarbij beeldend het uitgangspunt is. Leerkrachten, ICC-ers, educatoren (professioneel en amateurs) en de medewerkers van Markant worden geschoold. De culturele infrastructuur op wijkniveau wordt versterkt zodat Brede Scholen meer en beter gebruik kunnen maken van de directe culturele omgeving.

MEER INFORMATIE 
www.markantapeldoorn.nl 

Betrokken instellingen: Schoolbestuur Stichting Leerplein 055, schoolbestuur stichting PCBO, schoolbestuur stichting Veluwse Onderwijsgroep, Wisselwerk, Verenigingsbureau, Lindenberg, Kunstbedrijf, Cultura, Edu-Art.

Markant (Apeldoorn)
Meest gelezen