Subsidies

Het Fonds voor Cultuurparticipatie moedigt mensen aan om een leven lang actief deel te nemen aan kunst en cultuur. Door middel van subsidies ondersteunen we initiatieven op het gebied van kunst, erfgoed en media die actieve cultuurparticipatie en cultuureducatie in Nederland stimuleren en van belang zijn voor de ontwikkeling van actieve cultuurparticipatie in Nederland. Of jouw initiatief in aanmerking komt voor ondersteuning door het Fonds en via welke subsidieregeling hangt van verschillende factoren af.

Hieronder tref je de bestaande subsidieregelingen. Lees voordat je een aanvraag indient de volledige subsidieregeling goed door om te kijken of jouw project bij deze subsidieregeling past. Er zijn daarnaast ook subsidieregelingen waar weliswaar geen subsidie meer kan worden aangevraagd, maar waarbij je meer informatie kunt inzien over de ondersteunde projecten en actuele ontwikkelingen. Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.