Versterking cultuureducatie vmbo: Over deze subsidie

Met de subsidieregeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018-2020 wil het Fonds een grote groep scholen en leerlingen stimuleren samen met een culturele instelling talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken voor de leerlingen in vmbo, praktijkonderwijs en vso.

We ondersteunen projecten waarmee de school een volgende stap zet om cultuureducatie te verankeren in het curriculum. Door een groot aantal scholen te steunen hopen we binnen de grootste onderwijsvorm van Nederland een sterkere vanzelfsprekendheid voor cultuureducatie te realiseren.

Aanvraagrondes
Er zijn drie aanvraagrondes. We behandelen binnengekomen aanvragen op volgorde van binnenkomst.
2018: 5 maart t/m 26 oktober
2019: 7 januari t/m 1 november
2020: 6 januari t/m 30 oktober

Bedragen
• De subsidie bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- per project.
• Je draagt aan de kosten van het project minimaal hetzelfde bedrag bij als het gevraagde subsidiebedrag. Dit kan uit eigen middelen, of door bijdragen van andere financiers.
• Aanvragen boven de € 25.000,- worden voorgelegd aan een externe adviescommissie.

Het volledige budget is € 5.800.000 en wordt als volgt verdeeld:
1. € 2.000.000 voor de aanvraagronde van 2018
2. € 2.000.000 voor de aanvraagronde van 2019
3. € 1.800.000 voor de aanvraagronde van 2020

Download hier de volledige subsidieregeling

Meer lezen

Wie en waarvoor?

Wie kan een aanvraag indienen?
De subsidie wordt aangevraagd door een school of schoolvestiging voor vmbo en/of praktijkonderwijs en/of voortgezet speciaal onderwijs. De aanvraag moet ondertekend worden door het schoolbestuur.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?
Je kan subsidie aanvragen voor een project waardoor jouw school duidelijk een volgende stap zet in de uitvoering en de verankering van cultuureducatie op de school. De doorontwikkeling van cultuureducatie op school in samenwerking met een culturele instelling staat hierbij centraal.

Meer lezen

Voorwaarden: waar moet een aanvraag aan voldoen?

Hieronder vind je een selectie van de voorwaarden waar je project aan moet voldoen. Lees voordat je een aanvraag doet de subsidieregeling goed door voor een overzicht van alle voorwaarden.

Project

• Het project is gericht op het (door)ontwikkelen, uitvoeren en verankeren van de activiteiten, in co-creatie met een culturele instelling waarbij de culturele ontwikkeling van de leerlingen wordt bevorderd.
• De start van het project is uiterlijk in het schooljaar volgend op de toekenning van de subsidie, maar niet eerder dan 13 weken na indiening van de aanvraag.
• Het project duurt minimaal twee en maximaal drie schooljaren, waarbij er in minstens twee schooljaren activiteiten plaatsvinden met leerlingen.

Wanneer jouw school al eerder heeft deelgenomen aan een project waarvoor subsidie is verleend in de voorgaande vmbo-regelingen van het Fonds, kan je alleen aanvragen als het plan een vervolgplan is, waarbij de uitkomsten van het eerder uitgevoerde plan het beginpunt zijn.

Begroting

• Het aangevraagde bedrag is maximaal 50% van de totale voor in subsidie in aanmerking komende projectkosten.
• Alleen kosten die direct aan het project gerelateerd zijn komen voor subsidie in aanmerking.
• De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
• Maximaal 10% van de subsidie mag worden ingezet voor materiële investeringen.

Als subsidieontvanger dien je mee te werken aan kennisdeling over je project en deel te nemen aan een monitoring- en evaluatietraject.

Meer lezen

Criteria: waar wordt een aanvraag op beoordeeld?

We beoordelen aanvragen aan de hand van de volgende criteria:

• Inhoudelijke kwaliteit
• Samenwerking met de culturele instelling
• Verankering van cultuureducatie in de school en in het curriculum
• Organisatorische kwaliteit

Een toelichting op deze criteria vind je terug in de subsidieregeling. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet je aanvraag op alle criteria als voldoende zijn beoordeeld.

Meer lezen

Hoe werkt het?

Voorbereiding
• Lees alle informatie goed door. Ook de volledige subsidieregeling.
• Heb je nog vragen of behoefte aan advies? Neem gerust contact met ons op via 030 233 60 30.

Account Mijn Fonds
Aanvragen gaat via ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds. Om in te loggen heb je een account nodig. Houd er rekening mee dat het aanvragen en toewijzen van een account maximaal drie werkdagen kost.

Account aanvragen

De subsidieaanvraag

Als je bent ingelogd in Mijn Fonds vind je hier het online aanvraagformulier. Dit formulier en de modelbegroting vul je digitaal in. Je kan hier ook het projectplan, de samenwerkingsovereenkomst en de ondertekening digitaal uploaden. In de subsidieregeling lees je waar het projectplan en de samenwerkingsovereenkomst aan moeten voldoen. Als je alles hebt ingevuld, dien je het formulier digitaal in.

Een volledige subsidieaanvraag bestaat uit:
• ingevuld aanvraagformulier
• begroting
• projectplan
• Samenwerkingsovereenkomst met culturele partner
• Digitale ondertekening

Binnen 13 weken hoor je of de aanvraag gehonoreerd is.

Meer lezen
Versterking cultuureducatie vmbo
Meest gelezen