Thomas More Hogeschool

Stichting Thomas More Hogeschool

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 125.000,-

De Thomas More Hogeschool wil graag de handelingsbekwaamheid van alle afgestudeerden verbeteren en dit verbeterde niveau duurzaam continueren. De verschillende muzikale kwaliteiten van studenten vormen het uitgangspunt voor het project. Om dit te realiseren gaat TMH 5 deelprojecten ontwikkelen uitvoeren:

  1. Het verbeteren en intensiveren van het muziekonderwijs in de voltijdopleiding voor alle studenten.
  2. Verbeteren van het muziekonderwijs in de deeltijdopleiding middels het ontwikkelen van een blended learning tool.
  3. Opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van een opleiding vakspecialist muziek, die gecertificeerd is bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.
  4. Onderzoek muziek binnen de onderzoeksgroep Professionalisering met hart en ziel.
  5. Inrichting van een rijke muzikale leeromgeving.

In dit project wordt samengewerkt met Codarts en met 17 stagescholen van Tomas More die zich hiervoor aangemeld hebben.
Kennisdeling vindt plaats via het netwerk van Radiant Lerarenopleidingen en het Netwerk Muziekdocenten Pabo. Monitoring krijgt vorm via regelmatige evaluaties met studenten en docenten en stagescholen en sluit aan op de kwaliteitszorgcyclus.

Lees hier het hele projectplan

Thomas More Hogeschool
Meest gelezen