Hogeschool Rotterdam

Stichting Hogeschool Rotterdam

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 125.000,-

De pabo Hogeschool Rotterdam zet in op het verbeteren van het muziekonderwijs op de pabo zodat de (aanstaande) leerkrachten met meer zelfvertrouwen en deskundigheid muziek in het basisonderwijs gaan geven. Om dit te realiseren heeft de pabo HR vier deelprojecten ontwikkeld:

  1. Ontwikkeling van muzikale kennis en -vaardigheden van pabostudenten: door extra bijeenkomsten, toepassen feedback, ontwikkeling digitaal lesmateriaal, regelmatige muziekpresentaties.
  2. Ontwikkeling vakinhoudelijke feedback op muzieklessen op stageschool. Ontwikkelen speciale tool.
  3. Kennisdeling pabo- en conservatoriumstudenten: samenwerking in stageprojecten.
  4. Aansluiting muziekonderwijs pabo op behoeften PO: in samenwerking met KCTO opzetten en uitvoeren van praktijkonderzoek.

Met deze deelprojecten wil de pabo het muziekcurriculum vernieuwen, de deskundigheid van pabodocenten bevorderen en de muzikale vaardigheden van (aanstaande) leerkrachten verbeteren. De pabo werkt hiervoor samen met het conservatorium Codarts en met meerdere basisscholen.

Lees hier het volledige projectplan van de Pabo Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam
Meest gelezen