Hanzehogeschool Groningen

Stichting Hanzehogeschool Groningen

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 147.000,-

De pabo van de Hanzehogeschool Groningen werkt samen met het Prins Claus Conservatorium, dat onder dezelfde hogeschool valt. Het doel van de activiteiten is een duurzame verankering van het verbeterde muziekonderwijs in het curriculum van de pabo. De pabostudenten worden breder opgeleid in het vak muziek, waarbij bewustwording, kennen en kunnen hand in hand gaan. Door middel van negen deelprojecten wordt er gewerkt aan het bereiken van de resultaten en doelen om het muziekonderwijs kwalitatief te verbeteren:

  1. Ontwikkelen muzikale zelfbeeld bij studenten
  2. Vergroting vaardigheden muziekonderwijs
  3. Muziek vakoverstijgend integreren in het pabo-onderwijs
  4. Verdiepingsmodule muziekonderwijs pabo
  5. Koppelen Conservatoriumstudenten aan pabostudenten en duo-teaching in stages inzetten
  6. Aanbod vanuit het conservatorium aan pabostudenten
  7. Pabo-Koor
  8. Borging projectresultaat in curriculum
  9. Maatwerkproject obv vraag studenten

De pabo en het conservatorium hebben ook een gezamenlijke onderzoeksgroep van leden van het lectoraat Lifelong learning in Music en van het lectoraat CuriousMinds. De programmaleider is afkomstig van de pabo en zal in nauw contact met het Prins Claus conservatorium en het onderwijsmanagement van de pabo de deelprojecten verder vormgeven.

Hanzehogeschool Groningen
Meest gelezen