De Kempel

Stichting de Kempel

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 125.000,-

Op dit moment worden op Hogeschool de Kempel in de eerste 2 jaar van de opleiding drie muziekvakken aangeboden. Om muziek echt te beheersen is echter een langere periode van structurele training nodig, volgens De Kempel. Bij korte intensieve periodes zonder opvolging zakken kennis en vaardigheden snel weg. Daarnaast zou De Kempel graag meer diepgang willen bieden voor de studenten die een veel hoger basisniveau hebben. De belangrijkste doelstelling van het project is dan ook om de muzikale kennis te verdiepen en te laten beklijven door structureel aanbod. Om dit te bereiken worden nieuwe onderdelen aan het curriculum toegevoegd voor alle voltijdstudenten:

  1. Koorzang in alle blokken in het eerste jaar
  2. Liedbegeleiding op gitaar of ukelele in het tweede jaar
  3. Verdieping van het aanbod in het derde jaar

De studenten die kiezen voor muziek worden gekoppeld aan een student MuziekEducatie van het conservatorium, worden samen op een stageschool geplaatst en gaan samen muzieklessen voorbereiden. Daarnaast kunnen studenten zich buitencurriculair scholen tot Vakspecialist Muziek.

De Kempel
Meest gelezen