Impuls muziekonderwijs: Over deze subsidie

De Impuls muziekonderwijs is open! Aanvragen kunnen worden ingediend via Mijn Fonds.

De regeling blijft vanwege het extra budget open tot het budget bereikt is. (uiterlijk 29 juni)

Investeren in meer en beter muziekonderwijs!

Als ik naar muziek ga dan heb ik kriebels in mijn buik.” Oumaima

Wil je meer en betere muzieklessen verzorgen voor je leerlingen?
De leerkrachten of muziekdocenten hierbij ondersteunen?
En samenwerken met de lokale muziekschool, muziekgezelschappen of het poppodium?

Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool.

Volledige subsidieregeling Impuls muziekonderwijs_PO_2015-2020.pdf

Je aanvraag voorbereiden? Hier vind je het voorbeeldaanvraagformulier. Let wel, de echte aanvraag moet via Mijn Fonds gaan en kan niet met dit formulier.

Beschikbare budget ronde 3
Het budget voor de 3e ronde is €10.000.000,-. Dit betekent dat wij ongeveer 600 aanvragen kunnen honoreren met dit budget. Volledige aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Het Fonds vraagt geen aanvullende informatie op. Zolang er budget is kan, wanneer een aanvraag afgewezen wordt, de aanvrager binnen dezelfde ronde opnieuw een aanvraag doen. 

 

 

Cultuureducatie met Kwaliteit
Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.

 

Meer lezen

Wie kan een aanvraag indienen?

Deze subsidieregeling staat open voor aanvragen vanuit alle basisscholen in Nederland. Ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn nadrukkelijk uitgenodigd.

Een schoolbestuur kan voor één of meerdere schoollocaties een aanvraag doen. Elke locatie maakt een plan op maat, passend bij de ambitie en mogelijkheden van de school. Een schoolbestuur kan er voor kiezen om zelf het plan te schrijven of iemand van de schoollocatie het plan te laten schrijven. Zowel het schoolbestuur als de locatieleider moeten de aanvraag ondertekenen.

Meer lezen

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen wanneer je:

 • structureel muzieklessen gaat verzorgen, en
 • de mensen die voor de klas staan gaat trainen in het geven van muziekonderwijs;
 • en verbinding maakt tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs.

 

Bedragen

De subsidie is voor drie schooljaren. De hoogte is afhankelijk van het aantal leerlingen.

 • Locaties tot en met 99 leerlingen: € 10.000
 • Locaties tussen de 100 en 199 leerlingen: € 15.000
 • Locaties met 200 leerlingen of meer: € 20.000

 

Van de schoollocatie wordt verwacht dat zij eenzelfde bedrag bijdraagt aan de activiteiten. Hiervan mag een deel (maximaal 60%) ingebracht worden door inzet van uren van eigen personeel.

Rekenvoorbeeld: Jouw school heeft 250 leerlingen. Je projectbegroting is € 40.000. Je kunt € 20.000 subsidie aanvragen. Je eigen bijdrage is ook minimaal € 20.000. Hiervan kan maximaal € 12.000 bestaan uit gekapitaliseerde uren van het eigen personeel en € 8.000 draag je financieel bij.

Meer lezen

Voorwaarden: waar moet een aanvraag aan voldoen?

De aanvraag moet gaan over deze drie onderdelen:

 • structureel muziekonderwijs
 • deskundigheidsbevordering
 • verbinden binnen en buitenschools aanbod

 

Duurzaam muziekonderwijs

 • je hebt een visie op de verankering van muziek in het onderwijs van de locatie
 • geef aan hoe je werkt aan draagvlak binnen het team
 • je neemt het muziekprogramma op in het schoolwerkplan of schoolgids en in de begroting

 

SLO doorgaande leerlijn muziek

Het accent in de Impuls muziekonderwijs ligt niet op het ontwikkelen van nieuwe methoden of leerlijnen, maar op het benutten van dat wat er al is. Daarom is er voor gekozen dat in uw plan de SLO doorgaande leerlijn muziek als uitgangspunt genomen moet worden. Met welke methode je deze leerlijn invult is aan jullie. De methode moet passen bij uw visie, expertise en ambitieniveau.
Op de website van het LKCA vind je een overzicht van muziekmethoden.

Kennisdeling

Wanneer je subsidie ontvangt vragen wij je de kennis die je opdoet in het project te delen met andere schoollocaties in de regio.

Samenwerkingsovereenkomst

Bij een aanvraagt hoort ook een samenwerkingsovereenkomst met minimaal één lokale of regionale culturele instelling met muziekexpertise. In de samenwerkingsovereenkomst wordt in ieder geval het volgende vastgelegd:

 • doel van de samenwerking
 • hoe er wordt samengewerkt op minimaal twee van de drie onderdelen uit de aanvraag
 • afspraken over taken en verantwoordelijkheden van betrokken personen
 • afspraken over inzet van uren en financiële middelen

 
NB. Het is niet toegestaan een zzp-er als eerste samenwerkingspartner aan te voeren. Zzp’ers kunnen zich wel in een collectief samenvoegen en zo als eerste samenwerkingspartner opgevoerd worden.

NB. Zorg dat de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst correct aansluiten bij de begrotingscijfers.

 

De aanvraag

De aanvraag bestaat uit:

 Hier vind je het voorbeeldaanvraagformulier om je aavraag voor te bereiden

Waarvoor kan ik niet aanvragen?

 • Bestaande activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie. Heb je bijvoorbeeld op dit moment al een muziekdocent in dienst, dan kun je deze niet in de begroting opnemen. Een uitbreiding van zijn of haar uren kan wel onderdeel zijn van het project.
 • Activiteiten waarvoor je al subsidie ontvangt van het Fonds voor Cultuurparticipatie, bijvoorbeeld in het kader van Kinderen Maken Muziek of Cultuureducatie met Kwaliteit, komen niet in aanmerking. Wel kun je subsidie aanvragen voor aanvullende activiteiten waarmee je duurzaam nog meer en beter muziekonderwijs gaat realiseren.

 

Meer lezen

Hoe werkt het?

Wanneer kan ik aanvragen?

Aanvragen voor de derde ronde van de Impuls muziekonderwijs kan nu.

Start activiteiten (schooljaar)                 Aanvraagperiode
2016-2017                                         2 november 2015 tot 1 april 2016 (gesloten) 
2017-2018                                         2 oktober 2016 tot 1 april 2017 (gesloten)
2018-2019                                         2 oktober 2017 tot 29 juni

Hoe kan ik aanvragen?

 • Lees alle informatie goed door. Ook de volledige subsidieregeling.
 • Je kunt hier het Voorbeeldformulier Impuls muziekonderwijs 2017-2020 alvast bekijken. Wil je een subsidieaanvraag indienen dan moet je hiervoor het formulier invullen via ons digitale aanvraagsysteem. 
 • Heb je nog vragen of behoefte aan advies? Neem gerust contact met ons op via  030 233 60 30.
 • Maak samen met je team een goed plan. Hierbij kan onze inspiratieposter helpen. Klik op de onderstaande afbeelding om deze te downloaden.

 

 

 

Account Mijn Fonds
Aanvragen gaat via ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds. Het schoolbestuur of de contactpersoon van de locatie vraagt hiervoor een account aan bij Mijn Fonds.
Account aanvragen (Houd er rekening mee dat het aanvragen en toewijzen van een account maximaal drie werkdagen kost.)

Aanvraagformulier invullen
Wanneer je bent ingelogd in Mijn Fonds vind je hier het online aanvraagformulier. Dit formulier en de modelbegroting vul je digitaal in. De benodigde samenwerkingsovereenkomst kun je ook digitaal uploaden.

Ondertekenen
Het aanvraagformulier wordt handmatig ondertekend door het schoolbestuur en de directeur of andere eindverantwoordelijke van de schoollocatie. De pagina met handtekening kun je digitaal uploaden. Download hier een voorbeeldversie van het formulier.

Indienen
Als je alles hebt ingevuld dien je het formulier digitaal in.

Bericht
De contactpersoon van het schoolbestuur èn de contactpersoon van de schoollocatie ontvangen een automatisch bericht per email dat de aanvraag door ons ontvangen is.
Binnen 13 weken hoor je of de aanvraag gehonoreerd is.

Meer lezen
Impuls muziekonderwijs
Meest gelezen