Subsidies


Erfgoedparticipatie

FCP

De eerstvolgende deadline voor deze regeling is 15 september 2014, 13.00 uur voor de voorbeeldprojecten (tussen de € 5.000 en € 24.999). U kunt uw projectplan vooraf aan onze programma adviseur voorleggen tijdens het spreekuur

 

Voor de aanvraagronde die op 15 september sluit heeft het Fonds € 200.000 beschikbaar voor voorbeeldprojecten. Het Fonds kan met dit budget naar verwachting 10 tot 12 voorbeeldprojecten honoreren. In de praktijk komen er circa 100 aanvragen binnen. Dit betekent dat het Fonds kritisch moet zijn bij de beoordeling en goed kijkt welke projecten het beste bij de doelstelling van de subsidieregeling passen. We adviseren dan ook om alleen een aanvraag in te dienen als u zeker bent dat uw project aan de doelstellingen en alle drie de criteria voldoet. Daarnaast adviseren wij om geen aanvragen in te dienen die alleen gericht zijn op producties, zoals concerten en voorstellingen.

Immaterieel erfgoed levend houden

Met het programma Erfgoedparticipatie wil het Fonds een impuls geven aan projecten die immaterieel erfgoed levend houden.

Onder immaterieel cultureel erfgoed (ICE) verstaan we de tradities en rituelen waarmee mensen zich in het dagelijks leven identificeren en die we zo belangrijk vinden dat we ze niet verloren willen laten gaan. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed. Dat betekent ook dat immaterieel erfgoed niet statisch is maar dynamisch. Tradities en rituelen zullen, doordat een nieuwe generatie beoefenaars nieuwe accenten aanbrengt, veranderen en meegaan met de tijd.

Thema ambachten
In 2013 en 2014 zet het Fonds het thema ambachten centraal. Onder ambachten verstaat het Fonds technieken en vaardigheden om producten of creaties vakkundig met de hand te maken. Ook is er over elk ambacht een historisch verhaal te vertellen. De kennis wordt doorgegeven van meester op leerling, van generatie op generatie. Veel kennis over oude ambachten dreigt helaas verloren te gaan, omdat er geen nieuwe mensen zijn die het ambacht leren.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?
U kunt subsidie aanvragen voor voorbeeldprojecten en beeldbepalende projecten die bedreigde ambachten een nieuwe toekomst geven. We willen een impuls geven aan de ontwikkeling van nieuwe manieren en methodieken om ambachtskennis en -vaardigheden levend te houden, zodat deze niet verloren gaan en overgedragen worden een nieuwe generatie. Het project moet gericht zijn op of aantoonbaar leiden tot meer actieve beoefenaars van ambachten in de vrije tijd. Als Fonds voor Cultuurparticipatie richten we ons op de creatieve en traditionele ambachten. U kunt denken aan projecten gericht op herwaardering van ambachten, imagoverbetering, promotie, marktverruiming, productvernieuwing of verbetering van scholingsprogramma’s.

Wat verstaan we niet onder het levend houden van bedreigde ambachten?

  • Nieuw leven blazen in ambachten die al uitgestorven zijn. Het moet gaan om levend erfgoed, het ambacht moet op dit moment dus nog beoefend worden;
  • Projecten die primair de restauratie van materieel erfgoed als doel hebben;
  • Projecten enkel gericht op het vastleggen van ambachten (bijvoorbeeld via film of documentaire), ook het levend houden van het ambacht moet onderdeel zijn van het project;
  • Oral history projecten. Oral history is geschiedenis. Geschiedenis is niet altijd gelijk aan immaterieel erfgoed;


Erfgoedparticipatie is onderdeel van het programma Versterking Actieve Cultuurparticipatie. Voor een volledig overzicht van alle voorwaarden en criteria verwijzen we graag naar deze regeling via onderstaande link. Voordat u een aanvraag indient raden wij u aan eerst de volledige regeling door te nemen.

Volledige regeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie inclusief toelichting (PDF)
 

Aanvragen
Op de pagina Aanvragen vindt u informatie over het indienen van een aanvraag.

Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan met behulp van het betreffende aanvraagformulier dat u via ons digitale systeem AIMS in kunt vullen. Dit formulier bevat nadere informatie over de in te sturen bijlagen waaronder in ieder geval een projectplan en een ingevulde modelbegroting.

preview aanvraagformulier erfgoedparticipatie voorbeeldprojecten ronde 15 september 2014 (PDF)


Let op
:

  • het aanvraagformulier wordt per indienronde aangepast. Dit betekent dat u geen gebruik kunt maken van formulieren die u mogelijk eerder heeft gedownload en op uw computer heeft opgeslagen. 
  • u kunt het aanvraagformulier alleen invullen wanneer u beschikt over een AIMS account. Zie hiervoor de pagina Aanvragen.


Inspiratie

Wilt u weten welke projecten er eerder binnen deze regeling zijn ondersteund? Bekijk het overzicht van alle gehonoreerde projecten. Of lees bij Inspiratie een uitgebreidere beschrijving van enkele inspirerende projecten waaraan het Fonds subsidie heeft gegeven. Voor de regeling Erfgoedparticipatie gaat het om de volgende projecten:
 


Contact
Femie Willems (coördinator) - f.willems@cultuurparticipatie.nl - 030 - 233 60 33
Michelle Jacobs - m.jacobs@cultuurparticipatie.nl - 030 - 233 60 40