Duitsland-Nederland: Over deze subsidie

Duits-Nederlandse samenwerking in projecten voor, door en met jongeren. 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt met het programma Jonge Kunst samen met Fonds Soziokultur ondersteuningsmogelijkheden voor projecten die bijdragen aan de grensoverschrijdende samenwerking en kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Duitse culturele instellingen. De subsidieregeling is gestart in 2013 en er zijn in vier rondes inmiddels 20 samenwerkingsprojecten gehonoreerd. Beide fondsen stellen ook in 2017 weer subsidie beschikbaar voor Duitse en Nederlandse culturele organisaties die willen samenwerking in projecten voor, door en met jongeren.

De doelstellingen van het programma zijn:

 • Het opbouwen van duurzame samenwerkingsrelaties tussen culturele instellingen in Nederland en Duitsland op het gebied van cultuurparticipatie voor en door jongeren.
 • Expertise ontwikkeling op het gebied van de bevordering van cultuurparticipatie voor en door jongeren.


Nieuwe aanvragen voor projecten binnen deze regeling kunnen tot 1 maart 2017 tot 13.00 uur worden ingediend.

Jurische regeling en toelichting
Hieronder vind je de volledige juridische regeling en de toelichting.
Deelregeling_uitwisselingsprogramma_Duitsland-Nederland_Jonge_Kunst_2017 Staatscourant nr. 57649.pdf 

Vragen?
Wil je meer informatie over deze regeling of heb je vragen of jouw project past in dit programma? Neem dan contact op met Lidian Fleers

Het logo van Jong Kunst is vrij te gebruiken en kun je hier downloaden:

Logo Jonge Kunst.eps
Logo Jonge Kunst.jpeg

Meer lezen

Waarvoor kan ik aanvragen?

Je kunt aanvragen voor projecten waarbij Nederlandse culturele organisaties samen met een Duitse culturele organisatie werken in een project voor, door en met jongeren. De uiterlijke indiendatum is 1 maart 2017.

Thema 2017
Het thema van 2017 is: Wo bin ich zuhause? Waar voel ik me thuis? – de zoektocht naar je identiteit. De keuze voor dit onderwerp heeft te maken met de veranderende samenleving waarin jongeren zowel in Nederland als in Duitsland opgroeien. Een samenleving die een culturele en sociale diversiteit met zich meebrengt.

Vragen die hierbij spelen zijn: hoe verhoud ik mij ten opzichte van mijn familie, vrienden, school of mijn werk? Wie ben ik, waar sta ik en wat vind ik belangrijk in al deze relaties? Projecten waarin deze vragen en onderwerpen zoals identiteit, migratie, interculturele dialoog, de opvang en integratie van vluchtelingen aan bod komen, komen voor deze subsidieregeling in aanmerking.

Meer lezen

Voorwaarden: waar moet een aanvraag aan voldoen?

Een aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag moet voor 1 maart 2017 13.00 uur worden ingediend door een culturele instelling gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Het project moet aansluiten bij de doelstellingen en het thema zoals omschreven in de subsidieregeling.
 • Het project mag maximaal 24 maanden duren.
 • Het project mag niet starten voor 1 juni 2017.
 • De aanvrager moet aantonen dat de Duitse projectpartner een aanvraag voor hetzelfde project heeft ingediend bij het Fonds Soziokultur.
 • De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze volledig is en de begroting aan de eisen voldoet.

 

 

Meer lezen

Criteria: waar wordt een project op beoordeeld?

Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen worden door een adviescommissie bestaande uit Nederlandse en Duitse adviseurs tegen elkaar afgewogen en beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

Samenwerking
Het project kenmerkt zich door een gelijkwaardige samenwerking die berust op wederzijdse inzet en betrokkenheid die tot uitdrukking komt in een gezamenlijke doelstelling, visie en een heldere taak- en rolverdeling. Daarnaast wordt de meerwaarde van het project voor de betrokken partijen aannemelijk gemaakt.

Duurzaamheid
Het project draagt bij aan een duurzame verankering zowel in Duitsland als in het Koninkrijk der Nederlanden hetgeen mede tot uitdrukking komt door inhoudelijke betrokkenheid en financiële inzet van beide partijen en de intentie om structureel samen te gaan werken.

Kwaliteit
De kwaliteit van een project wordt beoordeeld op een gedegen artistieke en/of inhoudelijke invulling, een innovatief, bijzonder of voorbeeldstellend karakter, een haalbaar organisatorisch plan voorzien van een redelijke begroting, waarin een redelijke verhouding bestaat tussen het aangevraagde bedrag bij de beide fondsen en de bijdrage van andere financiers, en een doordachte en realistische doelgroepenbenadering. Ook moet de aanvrager aannemelijk maken dat het project voor, door en met jongeren is ontwikkeld en wordt uitgevoerd.

Let op: om voor subsidie in aanmerking te komen moet het project op alle drie de criteria positief beoordeeld worden.

Meer lezen

Ik wil een aanvraag indienen

De aanvragen worden beoordeeld in één ronde. De deadline voor het indienen van aanvragen is 1 maart 2017 om 13:00 uur.

Financieel
Voor deze subsidieregeling kan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie minimaal € 2.500,- maximaal € 12.500.- worden aangevraagd.

Deze regeling richt zich specifiek op kleine en experimentele projecten. De totale variabele projectkosten mogen daarom niet meer dan € 100.000,- bedragen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Fonds Soziokultur ondersteunen samen maximaal 50 procent van de totale variabele projectkosten van het gezamenlijke project. De Duitse en Nederlandse samenwerkingspartners moeten samen de resterende projectkosten matchen.

De Duitse en Nederlandse samenwerkingspartners maken samen een begroting en voegen deze aan de aanvraag toe. De Duitse partner dient de aanvraag in bij Fonds Soziokultur en de Nederlandse samenwerkingspartner dient de aanvraag in bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De subsidie die het Fonds voor Cultuurparticipatie bijdraagt mag maximaal 25% van de totale variabele kosten van het project zijn.

Rekenvoorbeeld:
Totale variabele projectkosten: € 40.000,-
Eigen bijdrage Duitse en Nederlandse samenwerkingspartner samen: minimaal € 20.000,-
Bijdrage FCP: maximaal € 10.000,- (aangevraagd door Nederlandse samenwerkingspartner)
Bijdrage Fonds Soziokultur: maximaal € 10.000,- (aangevraagd door Duitse samenwerkingspartner)

Hoe werkt het?

Voorbereiding

 • Lees alle informatie en de subsidieregeling goed door.
 • Maak samen met je Duitse samenwerkingspartner een goed plan en stel een gezamenlijke begroting op.
 • Maar vooraf onderling duidelijke afspraken over de taakverdeling en plan regelmatig een overleg in.
 • Heb je nog vragen of behoefte aan advies? Neem uiterlijk 15 februari 2017 contact met de programma adviseur van deze regeling: Lidian Fleers.


Hoe dien ik een aanvraag in?

 • Aanvragen kan tot 1 maart 2017, 13.00 uur, en gaat via ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds. Vraag tijdig een account aan voor Mijn Fonds (het toewijzen van een account kan drie werkdagen duren).
 • Start een aanvraag Jonge Kunst en controleer of wijzig de gegevens.
 • Download het inhoudelijke digitale aanvraagformulier en vul het in. 
 • Upload het inhoudelijke aanvraagformulier, een kopie van een recent bankafschrift en eventueel relevant materiaal (tot 12 MB) in Mijn Fonds.
 • Onderteken, sla op en verzend de digitale aanvraag.

Aanvraagformulier Uitwisselprogramma Duitsland- Nederland.pdf

Bericht
Je aanvraag wordt in één indienronde behandeld door een Duits-Nederlandse adviescommissie.
Uiterlijk 1 juni 2017 hoor je of je aanvraag gehonoreerd is.

Meer lezen
Meest gelezen