Cultuureducatie met Kwaliteit: Over deze subsidie

Met je klas een bezoekje aan het theater of museum brengen en dan weer over tot de orde van de dag. Niks mis mee, maar uit cultuureducatie valt zoveel meer te behalen. Daarom zet het Fonds zich samen met vele partners in om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te verbeteren. Zodat het een vaste plek krijgt in het curriculum van de scholen. Dit doen we onder andere door 54 projecten, verspreid over het hele land, financieel en inhoudelijk te ondersteunen bij de verbetering en borging van cultuureducatie in het primair onderwijs. Basisscholen en culturele instellingen gaan hier de komende jaren samen aan werken. Met de 54 projecten worden op dit moment al 2500 scholen bereikt. Dit aantal loopt op tot ruim 4000 scholen in 2016. Daarnaast ontwikkelt het Fonds flankerend beleid om de landelijke aanpak te ondersteunen. 


Let op: Het is niet meer mogelijk om voor deze regeling aan te vragen. Meer weten over de lopende projecten? Lees ons online magazine, neem een kijkje op ons Youtube kanaal - Cultuureducatie met Kwaliteit of lees onze nieuwsbrief

YouTube kanaal Cultuureducatie met Kwaliteit

Matchingsregeling

In 2013 zijn 54 culturele instellingen gestart om samen met basisscholen te werken aan goed cultuuronderwijs. Deze projecten worden inhoudelijk en financieel ondersteund in het kader van de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016. Het Fonds voert deze regeling in opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met gemeenten en provincies uit. Het programma heeft vier doelstellingen waarvoor kon worden aangevraagd:

  • ontwikkeling van doorgaande leerlijnen;
  • deskundigheidsbevordering leerkracht en educatief medewerker van culturele instellingen;
  • ontwikkelen van een duurzame samenwerking tussen de school en de culturele omgeving;
  • ontwikkelen beoordelingsinstrumenten voor cultuureducatie. 

 

Overzicht en beschrijving van de deelnemende projecten. 

De volledige regeling inclusief toelichting kunt u downloaden via onderstaande links.

 

 

Landelijke aanpak
De subsidieregelingen die het Fonds uitvoert zijn onderdeel van een landelijke aanpak van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met als doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Twee belangrijke instrumenten voor het Fonds om dit doel te bereiken zijn de Matchingsregeling i.s.m. gemeenten en provincies en de regeling voor flankerende activiteiten


Waarom cultuureducatie? 
Cultuuronderwijs daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Die heb je nodig in deze tijd, waarin het steeds belangrijker wordt dat je kennis kunt combineren, kunt samenwerken en oplossingen voor nieuwe problemen kunt vinden.” aldus Minister Bussemaker. Lees het hele interview met Minister Bussemaker in ons magazine

 

 

 

 

 

Cultuureducatie in Delft

foto: Stefan Segers Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft, De VAK Centrum voor de kunsten

 

De afgelopen jaren is er door gemeenten, provincies, scholen en culturele instellingen veel geïnvesteerd in cultuureducatie. Deze inspanningen hebben veel vruchten afgeworpen. Er zijn echter ook kritische kanttekeningen te plaatsen. De randvoorwaarden voor kunstzinnige activiteiten zijn verbeterd, maar de kwaliteit van de inhoud en de leeropbrengsten hebben daarmee geen gelijke tred gehouden. 

"In eerdere subsidieregelingen voor versterking van cultuureducatie lag het accent op cultuurdeelname op latere leeftijd onder het motto jong geleerd is oud gedaan. Nu is het motto dat kunst en cultuur niet alleen leuk en boeiend zijn, maar dat kinderen ook iets moeten leren, het zijn schoolvakken die hen bagage geven voor het verdere leven."
 Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie 

 

 

Blijf op de hoogte en praat mee 

Het Fonds wil de kennis en ervaring die in de 54 projecten wordt opgegaan zoveel mogelijk delen met het veld. Hierbij wordt het Fonds ondersteund door het LKCA. We doen dit onder andere door het voor het voetlicht brengen van best practices en het organiseren van bijeenkomsten.

Meepraten en op de hoogte blijven kan  via onze nieuwsbrief Cultuureducatie met Kwaliteit, het Blogcollectief of de LinkedIn groepen Cultuureducatie met Kwaliteit en Netwerk Cultuureducatie. Of twitter mee met #cultuureducatiemetkwaliteit.

 

Meer lezen over de projecten

  • De Stip op de Horizon: Zes Cultuureducatie met Kwaliteit-projecten onder de loep. Een onderzoek naar het waarom, hoe en wat van deskundigheidsbevordering  door Fianne Konings i.o.v. het Fonds voor Cultuurparticipatie.
  • Casusbeschrijvingen op cultuurplein
  • Cultuur + Educatie 38: themanummer Cultuureducatie met Kwaliteit 

 

Onderzoek en achtergrond

 

Contact
Heeft u algemene vragen over het programma: kijk bij onze veelgestelde vragen. Of neem contact op met een van onze medewerkers. 


Bent u deelnemer aan het programma en heeft u een vraag? Kijk op onze pagina met informatie voor deelnemers of neem contact op met uw eigen contactpersoon. 

Meer lezen
Cultuureducatie met Kwaliteit
Meest gelezen