Cultuureducatie met Kwaliteit: Over deze subsidie

Met je klas een bezoekje aan het theater of museum brengen en dan weer over tot de orde van de dag. Niks mis mee, maar uit cultuureducatie valt zoveel meer te behalen. Daarom zet het Fonds zich samen met vele partners in om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te verbeteren. Zodat het een vaste plek krijgt in het curriculum van de scholen. Dit doen we onder andere door 54 projecten, verspreid over het hele land, financieel en inhoudelijk te ondersteunen bij de verbetering en borging van cultuureducatie in het primair onderwijs. Basisscholen en culturele instellingen gaan hier de komende jaren samen aan werken. Met de 54 projecten worden op dit moment al 2500 scholen bereikt. Dit aantal loopt op tot ruim 4000 scholen in 2016. Daarnaast ontwikkelt het Fonds flankerend beleid om de landelijke aanpak te ondersteunen. 


Let op: Het is niet meer mogelijk om voor deze regeling aan te vragen. Meer weten over de lopende projecten? Lees ons online magazine, neem een kijkje op ons Youtube kanaal - Cultuureducatie met Kwaliteit of lees onze nieuwsbrief

Filmpje van de maand: Maas theater en dans, Villa Zebra en KCR werken samen met OBS de Wilgenstam aan Stel je voor: cultuureducatie met kwaliteit.

 

Subsidies

Als onderdeel van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit voert het Fonds twee subsidieregelingen uit.

matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit
In 2013 zijn 54 culturele instellingen gestart om samen met basisscholen te werken aan goed cultuuronderwijs. Voor de matchingsregeling is een budget beschikbaar van 20 miljoen euro per jaar (10 miljoen euro via het rijk (via het Fonds voor Cultuurparticipatie) en 10 miljoen euro via gemeenten en provincies).
Het is niet meer mogelijk om voor deze regeling aan te vragen.

Tijdelijke regeling Flankerende projecten
Een jaarlijks terugkerende subsidieregeling voor cultuureducatieve projecten die ondersteunend of aanvullend op de activiteiten in het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Er is jaarlijks een budget van 3,1 miljoen euro beschikbaar.
De nieuwe aanvraagronde start begin 2015

 

Overige subsidies
Daarnaast ondersteunt het Fonds projecten voor cultuureducatie in het VMBO onderwijs en projecten waarbij kinderen de kans krijgen een instrument te leren bespelen.

Cultuureducatie voor het VMBO onderwijs
Een samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds om de culturele ontwikkeling van VMBO-leerlingen te stimuleren en de kwaliteit van cultuureducatie verder te verbeteren.
Eind 2014 is het weer mogelijk om hiervoor subsidie aan te vragen.

Kinderen Maken Muziek
Het Fonds ondersteunt in samenwerking met het Oranje Fonds 30 projecten waarbij muziekeducatie en sociale cohesie hand in hand gaan.
Op dit moment wordt bekeken of een nieuwe ronde Kinderen Maken Muziek tot de mogelijkheden behoort.

 

Landelijke aanpak
De subsidieregelingen die het Fonds uitvoert zijn onderdeel van een landelijke aanpak van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met als doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Twee belangrijke instrumenten voor het Fonds om dit doel te bereiken zijn de Matchingsregeling i.s.m. gemeenten en provincies en de regeling voor flankerende activiteiten

Overige activiteiten in de landelijke aanpak:
-De onderwijsraad en de Raad voor Cultuur hebben advies uitgebracht over de manier waarop scholen en culturele instellingen het best ondersteund kunnen worden.
-Er zijn aangescherpte subsidievoorwaarden cultuureducatie geformuleerd voor BIS-instellingen.
-Via de prestatiebox stelt OCW jaarlijks een budget van € 10,90 per leerling per jaar beschikbaar
-SLO ontwikkelde in opdracht van het ministerie een leerplankader kunstzinnige orientatie. Dit kader biedt houvast bij de invulling en borging van het curriculum voor kunstzinnige orientatie op scholen.
-Bestuurlijk convenant: minister Bussemaker, staatssecretaris Dekker, de PO-Raad en wethouders en gedeputeerden van onderwijs en van cultuur uit een groot aantal steden en provincies hebben in een convenant vastgelegd dat ze zich de komende tien jaar committeren aan versterking van cultuuronderwijs op basisscholen.
-De onderwijsinspectie maakt in 2015 een rapportage over cultuureducatie in het basisonderwijs.


Waarom cultuureducatie? 
Cultuuronderwijs daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Die heb je nodig in deze tijd, waarin het steeds belangrijker wordt dat je kennis kunt combineren, kunt samenwerken en oplossingen voor nieuwe problemen kunt vinden.” aldus Minister Bussemaker. Lees het hele interview met Minister Bussemaker in ons magazine.  

 

 

foto: Stefan Segers Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft, De VAK Centrum voor de kunsten

 

De afgelopen jaren is er door gemeenten, provincies, scholen en culturele instellingen veel geïnvesteerd in cultuureducatie. Deze inspanningen hebben veel vruchten afgeworpen. Er zijn echter ook kritische kanttekeningen te plaatsen. De randvoorwaarden voor kunstzinnige activiteiten zijn verbeterd, maar de kwaliteit van de inhoud en de leeropbrengsten hebben daarmee geen gelijke tred gehouden. 

"In eerdere subsidieregelingen voor versterking van cultuureducatie lag het accent op cultuurdeelname op latere leeftijd onder het motto jong geleerd is oud gedaan. Nu is het motto dat kunst en cultuur niet alleen leuk en boeiend zijn, maar dat kinderen ook iets moeten leren, het zijn schoolvakken die hen bagage geven voor het verdere leven."
 Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie 

 

 

Blijf op de hoogte en praat mee 

Het Fonds wil de kennis en ervaring die in de 54 projecten wordt opgegaan zoveel mogelijk delen met het veld. Hierbij wordt het Fonds ondersteund door het LKCA. We doen dit onder andere door het voor het voetlicht brengen van best practices en het organiseren van bijeenkomsten.

Meepraten en op de hoogte blijven kan  via onze nieuwsbrief Cultuureducatie met Kwaliteit, het Blogcollectief of de LinkedIn groepen Cultuureducatie met Kwaliteit en Netwerk Cultuureducatie. Of twitter mee met #cultuureducatiemetkwaliteit.

 

Onderzoek en achtergrond

 

Contact
Heeft u algemene vragen over het programma: kijk bij onze veelgestelde vragen. Of neem contact op met een van onze medewerkers. 


Bent u deelnemer aan het programma en heeft u een vraag? Kijk op onze pagina met informatie voor deelnemers of neem contact op met uw eigen contactpersoon. 

Meer lezen
Cultuureducatie met Kwaliteit
Meest gelezen