Emmen - Gekleurd Grijs Air

Gemeente - K&C Drenthe


De gemeente Emmen is door het groot aantal senioren - 27 procent van de inwoners is 60plus - een interessante proeftuin voor cultuurprojecten voor ouderen. Cultuur leeft in de gemeente Emmen, maar tegelijk genieten veel ouderen er nog niet van omdat ze er nog niet mee bekend zijn. Daarom heeft de gemeente het thema Bereikbaarheid omarmt.

Hoe bereikbaar zijn kunst- en cultuuractiviteiten en waar moet aan gedacht worden om de activiteiten bereikbaar te maken voor senioren? Vanuit dat thema haakt Emmen aan bij het programma van Age Friendly Cultural Cities. Daarin werkt de gemeente samen met Netwerk Gekleurd Grijs, Kunst & Cultuur Drenthe, De Kunstbeweging, Zorggroep Treant en Welzijn Sedna. Zij ontwikkelen in het kader van het programma drie projecten:

Cultureel Dagje Uit – Zorgroep Treant
Kwetsbare ouderen maken een cultureel uitstapje. Per bus bezoeken ze diverse plekken en bij de stops krijgen de ouderen een activiteit aangeboden. Ze maken kennis met muziek, gedichten, dans en verhalen. Na afloop is er een fotomiddag op verschillende zorglocaties.

WijSZijn – De Kunstbeweging
Een groep ouderen en jongeren ontmoeten elkaar op een kunst/audioroute voor iedereen die het dorp willen leren kennen. De ontmoetingen vinden deels plaats in een buurthuis of wijkgebouw en deels op straat tijdens het lopen van de route. De audio techniek/app wordt ontwikkeld in samenwerking met Stenden Hogeschool.

Gekleurd Grijs AIR
AIR staat voor artist in residence. Een jonge kunstenaar komt naar de senioren toe en verblijft twee maanden in hun omgeving. Met AIR wil Netwerk Gekleurd Grijs in samenwerking met Welzijn Sedna de kunsten nog dichterbij de mensen brengen en de inwoners intensief bij het maakproces betrekken.

Emmen - Gekleurd Grijs Air
Meest gelezen