Age Friendly Cultural Cities: Over deze subsidie

Met het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ moedigen we de komende jaren (2017-2020) steden aan om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren. We werken samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van actieve cultuurparticipatie door ouderen, binnen het cultuur- en Wmo-beleid.

De gemeente en culturele instelling doorlopen een tweejarig traject waar samenwerking tussen kunst, cultuur, zorg en welzijn en ondernemerschap centraal staan. Aan het einde van het tweede jaar vindt de landelijke manifestatie plaats. Hier reikt het BNG Cultuurfonds de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs uit. Deze prijs, een bedrag van € 20.000,-, gaat naar de gemeente die volgens een onafhankelijke jury het beste en meeste duurzame initiatief heeft getoond op het gebied van ouderen en cultuurparticipatie. Er zijn twee edities: 2018-2019 en 2019-2020. Per editie doen er in principe vijf tot zeven steden mee.

Beschikbare budget
Het subsidieplafond bedraagt € 520.000 en wordt over 2 edities verdeeld:

 • De aanvraagronde voor 2018-2019 loopt van 1 november tot en met 29 november 2017. Het beschikbare budget hiervoor is: € 240.000,-.
 • De aanvraagronde voor 2019-2020 loopt van 1 oktober tot en met 31 oktober 2018. Het beschikbare budget hiervoor is: € 280.000,-.


Subsidieregeling
Hier vind je de volledige subsdieregeling_Age_Friendly_Cultural_Cities

Alvast weten op welke vragen je moet voorbereiden voor een aanvraag? Hier vind je het AFCC voorbeeld aanvraagformulier. Let wel, de echte aanvraag moet via Mijn Fonds gaan en kan niet met dit formulier.

 

Meer lezen

Wie kan een aanvraag indienen?

Zowel gemeente als culturele instelling committeren zich aan een tweejarig traject. Met elkaar geef je invulling aan een duurzaam programma ouderen en cultuurparticipatie. Hierin staan samenwerking tussen kunst, cultuur, zorgen en welzijn en ondernemerschap centraal.

De culturele instelling dient via Mijn Fonds een aanvraag in voor deze subsidieregeling.

Met de gemeente sluit het Fonds afzonderlijk een convenant.

Meer lezen

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen voor projecten waarin je samen met je gemeente werkt aan het verduurzamen van actieve cultuurparticipatie door ouderen binnen het gemeentelijk cultuur- en Wmo-beleid.

Het programma in het kort:

 • Gemeenten komen met plan van aanpak waarin een ouderenproject van een culturele instelling is ingebed. De culturele instelling vraagt € 40.000,- subsidie aan voor dit project bij het Fonds.
 • De gemeente matcht met eenzelfde bedrag, € 40.000,-, voor de ontwikkeling en zichtbaarheid van lokale activiteiten op het gebied van ouderenparticipatie.
 • De culturele instelling bouwt met de gemeente aan een duurzaam netwerk waarbinnen organisaties op het gebied van kunst, zorg en welzijn samenwerken.
 • De resultaten van de inspanningen zijn te zien in een lokale manifestatie. Hiervoor en voor het uitbreiden van het netwerk stelt de gemeente € 10.000,- beschikbaar.
 • Het Fonds draagt aanvullend € 10.000,- bij aan de kosten van de landelijke flankerende activiteiten bestaande uit de organisatie van intervisiebijeenkomsten en een landelijke manifestatie.
 • Aan het einde van het tweede jaar vindt de landelijke manifestatie plaats. Hier reikt het BNG Cultuurfonds de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs uit. Deze prijs, een bedrag van € 20.000,-, gaat naar de gemeente die volgens een onafhankelijke jury het beste en meeste duurzame initiatief heeft getoond op het gebied van ouderen en cultuurparticipatie.


Afspraken over programma en matchingsbedragen zijn in een convenant tussen Fonds en gemeente vastgelegd.

Hier vind je de invulling en het tijdspad van het programma Age Friendly Cultural Cities nog eens op een rij.
Invulling en tijdspad programma 2017-2020

Inspiratie - eerdere edities
De subsidieregeling voor de pilot ‘Lang Leven Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ 2016, waaraan de steden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht deelnemen, is verlengd met 1 jaar tot en met 2017. Bekijk hier de Age Friendly Cultural Cities fimpjes over hun deelname aan het programma.

Aan de editie 2017-2018 doen vijf steden mee: Emmen, Deventer, Doetinchem, Groningen en Utrecht.

Je vindt hier meer informatie over alle steden en hun deelname en invulling aan het Age Friendly Cultural Cities programma.

Meer lezen

Voorwaarden: waaraan moet je aanvraag voldoen?

Je subsidieaanvraag bestaat uit deze 3 onderdelen:

 1. een projectplan
 2. een ondertekende intentieverklaring van de gemeente
 3. een volledig ingevulde (model)begroting. Hiervoor kun je het voorbeeld gebruiken: modelbegroting

Projectplan
In het projectplan beschrijf je de inhoud van het project, de doelstellling(en), doelgroep(en), eindersultaat, voortgang en bestendiging van het project. Andere onderdelen die aan bod komen zijn:

- Organisatorische werkwijze:

 • beschrijf de rol- en taakverdeling tussen je organisatie, partners en gemeente
 • planning van het project
 • toelichting op de begroting
 • samenwerking met relevante partners

- Communicatie:

 • beschrijf hoe publiciteit en zichtbaarheid wordt gegenereerd
 • hoe wordt beoogde doelgroep benaderd


Intentieverklaring
De gemeente ondertekent (voorafgaand aan het convenant) een intentieverklaring waarin staat dat de activiteiten van de aanvrager onderdeel uitmaken van het gemeentelijk plan van aanpak. Gericht op inbedding van actieve cultuurparticipatie door ouderen binnen het cultuur- en Wmo-beleid.

Begroting
We verzoeken je gebruik te maken van de modelbegroting.

Criteria waarop we je aanvraag toetsen zijn:

 • Inhoudelijke kwaliteit: een helder projectplan met duidelijke doelstelling, haalbare planning en realistische begroting. Verder kijken we naar in hoeverre de aanvrager ervaring met de doelgroep en bewezen succes heeft.
 • Samenwerking: hoe goed is je organisatie ingebed en onderhoud je contacten met de verschillende afdelingen binnen de gemeenten. Hoe ziet je netwerk eruit en sluit je plan aan bij de gemeente.
 • Verankering; in hoeverre draagt het project bij aan duurzame verankering en zichtbaarheid binnen de gemeente.

 

Aanvragen worden aan de hand van bovenstaande voorwaarden en criteria beoordeeld door een adviescommissie. 

Meer lezen

Hoe werkt het?

De culturele instelling dient via Mijn Fonds een aanvraag in voor deze subsidieregeling. Met de gemeente sluit het Fonds afzonderlijk een convenant.

De aanvraagronde voor editie 2018-2019 loopt van 1 november tot en met 29 november 2017
De aanvraagronde voor editie 2019-2020 loopt van 1 oktober tot en met 31 oktober 2018.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, totdat het budget op is. Het subsidieplafond voor beide rondes is € 520.000,-.

Voordat je een aanvraag start:

 

 

Meer lezen
Age Friendly Cultural Cities
Meest gelezen