Subsidies


Ouderenparticipatie

FCP

U kunt voor Ouderenparticipatie een aanvraag indienen voor 15 september, 15 januari en 15 april. 

Ouderenparticipatie

In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder en de komende decennia blijft dit aantal bovendien sterk groeien. Bezig zijn met theater, muziek of beeldende kunst bevordert het welzijn van ouderen. Zo ontwikkelt het talent en versterkt het eigenwaarde. Daarnaast brengt het ouderen in contact met anderen en maakt het mensen onderdeel van een sociaal netwerk. Ouderen beschikken veelal over tijd en energie om als bezoeker, vrijwilliger of als actieve kunstbeoefenaar deel te nemen aan cultuur. Toch zijn er ook drempels voor ouderen om aan cultuur deel te nemen.

Daarom gaat het Fonds de komende tijd inzetten op het versterken van actieve cultuurparticipatie van ouderen. Dit doen wij door voorbeeldstellende en beeldbepalende projecten te ondersteunen die het artistiek-inhoudelijke aanbod versterken. Het Fonds wil zoveel mogelijk praktische en sociale drempels voor ouderen om aan cultuur te doen, weghalen.

Ouderenparticipatie is onderdeel van het programma Versterking Actieve Cultuurparticpatie. Voordat u een aanvraag indient raden wij u aan eerst de volledige regeling door te nemen. De volledige regeling inclusief toelichting kunt u downloaden via onderstaande link.

Volledige regeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie inclusief toelichting (PDF)

De subsidieregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie wordt momenteel op enige punten aangepast. De nieuwe tekst van de subsidieregeling, die ook op aanvragen voor de ronde van 15 september 2014 van toepassing zal zijn, wordt zo spoedig mogelijk op deze website gepubliceerd. De aanpassingen betreffen voornamelijk een nadere toelichting op de subsidieregeling en zullen geen inhoudelijke consequenties voor uw aanvraag hebben.

Doel van de regeling
Met de programmalijn Ouderen en cultuurparticipatie wil het Fonds een impuls geven aan de ontwikkeling van de culturele en creatieve vaardigheden van ouderen en  meer ouderen stimuleren actief aan kunst en cultuur te doen. Met behulp van de regeling willen we daarnaast bevorderen dat er meer passend en uitdagend aanbod voor de doelgroep wordt ontwikkeld. Het Fonds stelt hiervoor in 2014 € 650.000 beschikbaar.

Aanvragen
Op de pagina Aanvragen vindt u informatie over het indienen van een aanvraag.

Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan met behulp van het betreffende aanvraagformulier dat u via ons digitale systeem AIMS in kunt vullen. Dit formulier bevat nadere informatie over de in te sturen bijlagen waaronder in ieder geval een projectplan en een ingevulde modelbegroting.

preview aanvraagformulier ouderenparticipatie voorbeeldprojecten ronde 15 september 2014 (PDF)

Let op:

  • het aanvraagformulier wordt per indienronde aangepast. Dit betekent dat u geen gebruik kunt maken van formulieren die u mogelijk eerder heeft gedownload en op uw computer heeft opgeslagen. 
  • u kunt het aanvraagformulier alleen indienen wanneer u beschikt over een AIMS account. Zie hiervoor de pagina Aanvragen.


I
nspiratie
Wilt u weten welke projecten er eerder binnen deze regeling zijn ondersteund? Bekijk het overzicht van alle gehonoreerde projecten. Of lees bij Inspiratie een uitgebreidere beschrijving van enkele inspirerende projecten waaraan het Fonds subsidie heeft gegeven. Voor de regeling Ouderenparticipatie gaat het om de volgende projecten: