Subsidies


Cultuureducatie met kwaliteit

FCP

Het is niet meer mogelijk om voor deze regeling aan te vragen.

Cultuureducatie met Kwaliteit 

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in nauwe samenwerking met verschillende partners werkt het Fonds voor Cultuurparticipatie de komende jaren aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Doel van het programma is om door middel van een landelijk samenhangende aanpak de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Twee belangrijke instrumenten voor het Fonds om dit doel te bereiken zijn de Matchingsregeling i.s.m. gemeenten en provincies en de regeling voor flankerende activiteiten


Creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden zijn competenties die jonge mensen nodig hebben om succesvol te kunnen functioneren in de 21ste-eeuwse samenleving. De ontwikkeling van creatief bewustzijn en creativiteit is dan ook een belangrijk onderdeel van de vorming van jeugd en jongeren.


De afgelopen jaren is er door gemeenten, provincies, scholen en culturele instellingen veel geïnvesteerd in cultuureducatie. Deze inspanningen hebben veel vruchten afgeworpen. Er zijn echter ook kritische kanttekeningen te plaatsen. De randvoorwaarden voor kunstzinnige activiteiten zijn verbeterd, maar de kwaliteit van de inhoud en de leeropbrengsten hebben daarmee geen gelijke tred gehouden. 

 

Matchingsregeling i.s.m. gemeenten en provincies

In 2012 publiceerde het Fonds de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs. De volledige regeling inclusief toelichting kunt u downloaden via onderstaande links..

 

De volledige regeling inclusief toelichting kunt u downloaden via onderstaande links.

 
Gehonoreerde projecten
Aanvragen binnen deze regeling zijn gedaan door culturele instellingen die door de gemeenten of provincie waarin de activiteiten worden uitgevoerd zijn aangewezen. De regeling is een matchingsregeling. Dat wil zeggen dat het Fonds voor Cultuurparticipatie maximaal de helft van de begrote kosten subsidieert. De andere helft komt van andere partijen, met name gemeenten en provincies. 
 
Binnen de matchingsregeling zijn 54 aanvragen gehonoreerd uit provincies, de G35 en de RAS-regio’s in Zuid Holland. De centrale aanvragers werken samen met vele partners de komende jaren aan de borging van cultuureducatie in hun regio. Alle centrale aanvragers zijn culturele instellingen die zich richten op samenwerking met het onderwijs: 24 centra voor de kunsten, 21 bemiddelende organisaties of steunfunctie instellingen, 3 bibliotheken, 3 musea of museumverenigingen, 2 theatergezelschappen en 1 erfgoedinstelling. Zij richten zich in alle gevallen op de ontwikkeling, verdieping en vernieuwing van het curriculum. Tevens richten de meesten zich op deskundigheidsbevordering van bestaande leerkrachten en educatieve medewerkers en op de relatie tussen school en culturele omgeving. Duidelijk minder aanvragers richten zich op het ontwikkelen van een beoordelingsinstrumentarium om de culturele ontwikkeling van de leerling te kunnen meten.
 

Overzicht  en beschrijving van gehonoreerde plannen

 

Het merendeel van de aanvragen is eind februari goedgekeurd. Een derde van de plannen is later gehonoreerd, omdat deze eerst moesten worden aangepast op aanwijzing van het Fonds. Op verzoek van het Fonds heeft het LKCA daarnaast begin dit jaar de oorspronkelijk ingediende plannen  kritisch tegen het licht gehouden. De uitkomsten van deze analyse worden gebruikt om tijdens de uitvoering van de regeling de programma’s bij te sturen, te monitoren en te verbeteren.

 

Plananalyse LKCA aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit 2013 - 2016 (PDF)

 

Blijf op de hoogte en praat mee
Blijf op de hoogte en praat mee via onze nieuwsbrief Cultuureducatie met Kwaliteit, het Blogcollectief of de LinkedIn groepen Cultuureducatie met Kwaliteit en Netwerk Cultuureducatie. Of twitter mee met #cultuureducatiemetkwaliteit.

 

Nieuwsbrieven 2014
 
Nieuwsbrieven 2013

 

Meer lezen

 

Contact
Heeft u algemene vragen over het programma: kijk bij onze veelgestelde vragen. Of neem contact op met een van onze medewerkers. 


Bent u deelnemer aan het programma en heeft u een vraag? Kijk op onze pagina met informatie voor deelnemers of neem contact op met uw eigen contactpersoon.