Subsidies

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland. We dragen bij aan een samenleving, waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Dit doen we door mensen, organisaties en overheden te ondersteunen en met elkaar te verbinden.

Met onze subsidies maken wij vernieuwende culturele initiatieven, zowel nationaal als internationaal, mogelijk. We werken hierin samen met culturele instellingen, verenigingen, erfgoedinstellingen, scholen, andere fondsen, overheden en maatschappelijke instellingen.

Subsidie aanvragen?

Op deze pagina vind je onze subsidieregelingen waar je op dit moment, of later in het jaar, subsidie voor kunt aanvragen. Snel weten of jouw project in aanmerking komt voor subsidie? Doe dan eerst de Quickscan.

Heeft jouw project betrekking op cultuurdeelname op school, kijk dan naar de regelingen onder cultuureducatie. Heeft jouw initiatief betrekking op cultuurdeelname in de vrije tijd, kijk dan naar de regelingen onder cultuurparticipatie. 

Onder gesloten regelingen vind je alle informatie over de regelingen waar je geen subsidie meer voor kunt aanvragen.

Kun je op deze pagina geen passende regeling vinden, maar wil je weten of jouw project toch in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met een van de programma adviseurs, via 030 - 233 60 30.

Cultuurparticipatie

Deelnemen aan kunst, cultuur en erfgoed in de vrije tijd.

Cultuureducatie

Stimuleren van kunst en cultuur in het onderwijs.

Gesloten subsidieregelingen

Voor deze regelingen kun je geen subsidie meer aanvragen. Onder de regeling vind je onder andere informatie over de subsidie, de gehonoreerde projecten en het verantwoorden van je project. 

Cultuurparticipatie

Deelnemen aan kunst, cultuur en erfgoed in de vrije tijd.

Cultuureducatie

Stimuleren van kunst en cultuur in het onderwijs.