• Management Team
  Jan Jaap Knol

  Jan Jaap Knol

  directeur-bestuurder

  Jan Jaap is als directeur-bestuurder eindverantwoordelijk voor de algemene leiding, de strategische beleidsontwikkeling en de externe contacten.

  030 - 233 60 31
 • Elise Althoff

  Elise Althoff

  business controller

  Elise is eindverantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering, waaronder financiën, HRM, ICT en de huisvesting.

  030 - 233 60 42
 • Saskia van Ooij

  Saskia van Ooij

  programmamanager

  Saskia is eindverantwoordelijk voor de beleidsprogramma's en subsidieregelingen. 

  030-751 27 68
 • Marijne Tesser

  Marijne Tesser

  communicatiemanager

  Marijne is eindverantwoordelijk voor de communicatie en marketing van het Fonds. 

  030 233 60 52
 • Team educatie
  Olav Dorst

  Olav Dorst

  programma adviseur

  Olav is inhoudelijk betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit, Impuls Muziekonderwijs. muziek op pabo's en Cultuureducatie in het vmbo. 

  030 - 233 60 56
 • Julie Flesseman

  Julie Flesseman

  programma adviseur

  Julie is inhoudelijk betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit, Mediakunst- en Ergoededucatie, Impuls muziekonderwijs en Cultuureducatie in het vmbo.

  030-233 60 55
 • Sofieke Opdam

  Sofieke Opdam

  programmamedewerker

  Sofieke is programmamedewerker bij Cultuureducatie met Kwaliteit, Cultuureducatie in het vmbo en Jonge Kunst Duitsland-Nederland.

  030 - 233 60 39
 • Martine Rippen

  Martine Rippen

  programmamedewerker

  Martine is programmamedewerker bij Cultuureducatie met Kwaliteit en Impuls Muziekonderwijs.

  030 - 751 09 22
 • Marie-Louise Smolenaars

  Marie-Louise Smolenaars

  senior programma adviseur

   
  Marie-Louise is inhoudelijk verantwoordelijk voor Cultuureducatie met Kwaliteit. 

  030 - 233 60 36
 • Eylem Tanir

  Eylem Tanir

  programma adviseur

  Eylem is inhoudelijk betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit, Impuls Muziekonderwijs, muziek op pabo's en Cultuureducatie in het vmbo.

  030 - 233 60 48
 • Karlijn op het Veld

  Karlijn op het Veld

  senior programma adviseur

   
  Karlijn is inhoudelijk verantwoordelijk voor Cultuureducatie in het vmbo en Mediakunst- en Erfgoedecucatie.

  030 233 60 53
 • Femie Willems

  Femie Willems

  senior programma adviseur

   
  Femie is inhoudelijk verantwoordelijk voor Muziek op pabo's en Impuls Muziekonderwijs. 

  030 - 233 60 33
 • Malika Zirar

  Malika Zirar

  programma adviseur

  Malika is inhoudelijk betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit, Impuls Muziekonderwijs en Cultuureducatie in het vmbo.

  030 - 233 60 37
 • Team participatie
  Anne Arninkhof

  Anne Arninkhof

  programma adviseur

  Anne is inhoudelijk betrokken bij Talentontwikkeling & Festivals, Urban, Meemaakpodia.

  030-233 60 57
 • Giovanni Campbell

  Giovanni Campbell

  programma adviseur

  Giovanni is inhoudelijk betrokken bij Jij maakt het mee, Age Friendly Cities, Talentontwikkeling & Festivals en Urban. 

  030 - 233 60 38
 • Lidian Fleers

  Lidian Fleers

  programma adviseur

  Lidian is inhoudelijk betrokken bij Jij maakt het mee, Meemaakpodia, Age Friendly Cities en Jonge Kunst Duitsland - Nederland.

  030 - 233 60 54
 • Anita Hazeu

  Anita Hazeu

  programmamedewerker

  Anita is programmamedewerker bij Jij maakt het mee, Talentontwikkeling & Festivals, Meemaakpodia, Age Friendly Cities en juridisch medewerker voor de bezwarencommissie.

  030 - 233 60 41
 • Julia Terlunen

  Julia Terlunen

  senior programma advsieur


  Julia is inhoudelijk verantwoordelijk voor Op weg naar Age Friendly Cities en de Internationale subsidieregelingen

  030 - 233 60 45
 • Willemijn in 't Veld

  Willemijn in 't Veld

  senior programma adviseur

   
  Willemijn is inhoudelijk verantwoordelijk voor Jij maakt het mee en Meemaakpodia. 

  030 - 233 60 35
 • Stefanie Weijsters

  Stefanie Weijsters

  programma adviseur

  Stefanie is inhoudelijk betrokken bij Jij maakt het mee, Talentontwikkeling & Festivals en Urban.

  030 - 233 60 44
 • Nadja

  Nadja

  Jij maakt het mee

  Communicatietopper met een gezond steekje los en communitymanager van Jij maakt het mee. Ook actief op Twitter @jijmaakthetmee.  

 • Willem

  Willem

  Jij maakt het mee

  Creatief losgeslagen projectiel met 100% toewijding en communitymanager van Jij maakt het mee. Ook actief op Twitter @jijmaakthetmee.

 • Communicatie
  Nancy Scheeve

  Nancy Scheeve

  communicatieadviseur

  Nancy is communicatieadviseur en onder andere betrokken bij Jonge Kunst, Age Friendly Cultural Cities, en Meemaakpodia.

  030 - 233 60 34
 • Elgar Snelders

  Elgar Snelders

  communicatieadviseur

  Elgar is communicatieadviseur en onder andere betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit, Impuls muziekonderwijs en Jij maakt het mee. 

  030 233 60 43
 • Financiële administratie
  Esther van Beek

  Esther van Beek

  administrateur

  Esther is verantwoordelijk voor de debiteuren- en crediteurenadministratie. Ook ondersteunt zij de controller bij managementrapportages.

  030 - 233 60 50
 • Willy Derksen

  Willy Derksen

  administrateur

  Willy is verantwoordelijk voor de debiteuren- en crediteurenadministratie. Ook ondersteunt hij de controller bij managementrapportages.

  030-233 60 50
 • ICT
  Toon Hoefnagels

  Toon Hoefnagels

  applicatie -en informatiebeheer

   
  Toon verzorgt het beheer van Mijn Fonds, het systeem waarin de subsidieaanvragen worden verwerkt en de informatievoorziening.

  030 -233 60 49
 • Juridische zaken
  Loes Vijfschaft

  Loes Vijfschaft

  jurist

  Loes is verantwoordelijk voor het opstellen van de regelingen. Ook is zij secretaris van de bezwaarschriftencommissie.

  030-233 60 32
 • Secretariaat
  Marca Meijer

  Marca Meijer

  management assistent

  Marca ondersteunt het managementteam,verzorgt het agendabeheer en is het aanspreekpunt voor diverse facilitaire en HR zaken binnen de organisatie.

  030 - 233 60 46
 • Sanneke van Zijll

  Sanneke van Zijll

  Secretaresse-receptionist


  Sanneke ontvangt de gasten bij het Fonds en ondersteunt de collega's. 

  030 233 60 30
Meest gelezen