Nieuws


Nieuws en persberichten

FCP
Aanvragen? Kom langs op ons spreekuur

U kunt tot 15 september 2014, 13.00 uur uw aanvraag indienen voor voorbeeldprojecten op het gebied van Kunst-, Ouderen- en Erfgoedparticipatie. Tijdens het spreekuur kunnen onze medewerkers u adviseren op aspecten waar u nog op dient te letten en of uw project past binnen de regeling en kansrijk is voor subsidie.

We adviseren u om alleen een aanvraag in te dienen als u zeker bent dat uw project aan de doelstellingen van de betreffende regeling en alle drie de criteria voldoet; kwaliteit, samenwerking en effect. Daarnaast adviseren wij om geen aanvragen in te dienen die alleen gericht zijn op producties, zoals concerten en voorstellingen. U kunt tot 1 september 2014 een concept van uw project van maximaal 2 A4 mailen naar één van onderstaande contactpersonen. Of u kunt uw project voorleggen aan het Fonds tijdens het spreekuur. 

De data voor de spreekuren zijn:

Kunstparticipatie:

donderdag 14 augustus, maandag 18 augustus, dinsdag 19 augustus en donderdag 4 september

Ouderenparticipatie:

vrijdag 22 en 29 augustus

Erfgoedparticipatie

vrijdag 29 augustus

Aanmelden voor het spreekuur kan door het sturen van een e-mail voorzien van een projectplan van max. 2 A4 en uw vragen.

Voor het spreekuur Ouderenparticipatie dient u voor het gesprek niet een projectplan, maar het aanvraagformulier in AIMS in te vullen, kijk bij Aanvragen hoe u dit kunt doen. Let op: Wanneer er geen aanvraagformulier is ontvangen vervalt de afspraak.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen? 

Een aanvraag voor een projectsubsidie onder deze regeling kan worden ingediend voor de volgende doeleinden:

a) versterking van de organisatiestructuur of vernieuwing van het aanbod van actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd;
b) versterking actieve cultuurparticipatie onder de doelgroep ouderen;
c) het levend houden van immaterieel erfgoed;
Voorbeeldprojecten zijn projecten van culturele instellingen en vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan het doel van de regeling. Deze projecten zijn wat betreft inhoud, opzet en/of uitvoering zo aansprekend dat ze op landelijke schaal inspireren.
 
Voor de totale duur van het project kan minimaal € 5.000 en maximaal € 24.999 worden aangevraagd. Het Fonds subsidieert maximaal 50 procent van de totale projectkosten. 
 
Contactpersonen
 
Kunstparticipatie
Willemijn in ’t Veld (coördinator) - w.intveld@cultuurparticipatie.nl - 030 - 233 60 35
Marie-Louise Smolenaars - m.smolenaars@cultuurparticipatie.nl - 030 - 233 60 36
Lidian Fleers - l.fleers@cultuurparticipatie.nl - 030 - 233 60 54
 
Ouderenparticipatie
Gabbi Mesters (coördinator) - g.mesters@cultuurparticipatie.nl - 030 - 233 60 47
Giovanni Campbell - g.campbell@cultuurparticipatie.nl - 030 - 233 60 38
 
Erfgoedparticipatie
Femie Willems (coördinator) - f.willems@cultuurparticipatie.nl - 030 - 233 60 33
Michelle Jacobs - m.jacobs@cultuurparticipatie.nl - 030 - 233 60 40

 

Laatst bijgewerkt op 24 juli 2014.