Nieuws


Nieuws en persberichten

FCP
Intervisie ouderen- en cultuurparticipatie
Op donderdag 8 mei 2014 organiseren het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst de eerste intervisiebijeenkomst over ouderen- en cultuurparticipatie.
 
De bijeenkomst is bestemd voor projecteigenaren van de FCP-projecten Ouderenparticipatie en biedt hen de mogelijkheid om andere projecten en hun eigenaren goed te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en kennis te verdiepen. Daarnaast biedt de dag interessante bijdragen over ondernemerschap & financiering, marketing en doelgroepenbeleid. 
 
Voor de intervisiesessies worden deelnemers gevraagd een casus of dilemma in te brengen waar men in het nu lopende project mee te maken heeft. Die casussen vormen dan het onderwerp van de intervisie. Het principe van intervise is dat in de groep een dilemma wordt ingebracht en dat door de groepsleden verhelderende vragen worden gesteld en oplossingen aangereikt. De ins en outs van de intervisiesessies worden op de dag zelf nader toegelicht. Voor de onlangs gehonoreerde projecten is het waarschijnlijk nog niet aan de orde om een casus in te brengen omdat het project nog niet is gestart. Mocht dat wel zo zijn, meldt u dat dan bij Hans Noijens: hansnoijens@lkca.nl.
 
Per organisatie kunnen er twee deelnemers mee doen. Bijvoorbeeld de projectleider/artistiek leider en de fondsenwerver/zakelijk leider. Op die manier kan de draagkracht binnen de organisatie versterkt worden. De intervisiebijeenkomsten maken een vast onderdeel uit van de subsidievoorwaarden van FCP projecten. Deelname is daardoor in principe vereist.
 
De bijeenkomst vindt plaats in het UCK (Utrechts Centrum voor de Kunsten), Domplein 4 in Utrecht en wordt geleid door Hedy d’Ancona.
Aanmelden kan uiterlijk 25 april a.s. tot 12.00 uur bij maryanhess@lkca.nl 

Laatst bijgewerkt op 22 april 2014.