Nieuws


Nieuws en persberichten

FCP
Karavaan: Kunst voor het leven in Maastricht

Het Fonds voor Cultuurparticipatie trekt de komende maanden met de Karavaan: Kunst voor het Leven het land in om met mensen te spreken die betrokken zijn bij het ontwikkelen van beleid en projecten op het terrein van ouderen en cultuur. 

Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Door de krachten te bundelen kunnen de sectoren cultuur, zorg en welzijn een positieve bijdrage leveren aan de participatie van ouderen in de samenleving. De Karavaan zal de volgende steden bezoeken (o.v.): Maastricht op vrijdag 3 oktober, Drachten, Breda en Den Haag. De overige data en meer info over de Karavaan zult u binnenkort terugvinden op onze agenda

Aanmelden

 
 

Laatst bijgewerkt op 2 september 2014.