Jaarboek actieve cultuurparticipatie

Op 15 september 2011 neemt staatssecretaris Zijlstra het eerste exemplaar van het Jaarboek actieve cultuurparticipatie 2011 in ontvangst. Met deze jaarlijkse uitgave beoogt het Fonds voor Cultuurparticipatie bij te dragen aan de kennisbasis van het cultuurparticipatiebeleid. In negen artikelen en meerdere korte interviews schetsen diverse auteurs een beeld van de belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen op het terrein van cultuurparticipatie op drie niveaus: de culturele praktijk, het beleid van overheden en fondsen en dat van de politiek.
 
De overhandiging van het eerste exemplaar vindt plaats tijdens de najaarsconferentie voor gemeenten en provincies van het Fonds voor Cultuurparticipatie in Utrecht.
 
Het jaarboek is nu ook te downloaden op onze website.
 
De auteurs en hun bijdragen
Koen van Eijck,Lara van Bree en Karin Derickxdeden onderzoek naar de waardering van klassieke muziek door mensen die niet eerder een symfonieconcert bezochten. Andries van den Broek richt zich op de vraag hoe het gesteld is met het draagvlak voor kunst en cultuur. Chrit van Rensen maakt in zijn bijdrage een tussenbalans op van de resultaten van twee jaar Fonds voor Cultuurparticipatie. Peter van der Zantdeed in 2010inventariserendonderzoek naar culturele talentontwikkelingsprojecten in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeenten Enschede, Den Haag, Utrecht en Zaanstad en de provincie Drenthe. Eugène van Erven, Margreet Bouwman en Margreet Zwart bespreken in hun bijdrage een aantal onderzoeken naar de werking en effecten van community art projecten. Marjo van Hoorn en Piet Hagenaars analyseren de aard en impact van projectsubsidies voor centra voor de kunsten, de gebruikelijke verzamelnaam voor muziekscholen, creatieve centra en instellingen die cursussen in meerdere disciplines aanbieden. Voor dit jaarboek schreef Gerard Rooijakkerseen evaluatieve beschouwing over volkscultuur als onderdeel van het actuele cultuurparticipatiebeleid, geïllustreerd met voorbeelden van een aantal gesubsidieerde projecten. Het fonds liet ook een literatuurstudie doen door de Boekmanstichting en ERICarts, Europees instituut voor vergelijkend cultuuronderzoek, naar modellen en benaderingen van volkscultuurbeleid in andere Europese landen. De bijdrage van Sari Asikainen (FI) aan dit jaarboek is op die literatuurstudie gebaseerd. Zij verzamelde beschikbare beleidsdocumenten over volkscultuur in een groot aantal Europese landen en analyseerde deze op overeenkomsten en verschillen in definities van volkscultuur en in doelstellingen en aanpak van volkscultuurbeleid. Abigail Gilmore (UK) bespreekt de omslag in het cultuurbeleid in het Verenigd Koninkrijk na het aantreden van de coalitieregering van Conservatieven en Liberaal-democraten.