De toekomst van talent

28 November 2017

12.00 - 18.00 
Hall of Fame Tilburg 
Deelname is gratis

'De plek waar je staat bepaalt het zicht dat je hebt'

Hoe ontwikkelt jong talent zich in de toekomst? Hoe ziet een gezond ecosysteem voor talentontwikkeling er in 2021 uit en wie heeft welke rol? Kom naar ‘De toekomst van talent’ en praat mee.

Op dinsdag 28 november brengt het Fonds voor Cultuurparticipatie verschillende perspectieven samen om belangrijke vragen over de toekomst van talentontwikkeling te beantwoorden. Van talenten zelf tot culturele organisaties en van overheden tot kunstvakonderwijs. Een inspirerend programma bomvol best practises, onderzoek en persoonlijke verhalen. Host van de dag is Yinske Silva.

Er zijn een paar plekken vrijgekomen voor De toekomst van Talent 
Schrijf je in via dit formulier.
Je inschrijving is definitief als je een persoonlijk berichtje van ons ontvangt. 


Programma 

12:00 – 12:30 Inloop

12:30 – 14:45 Lunch voor het brein
Actieve kennislunch

Het programma trapt af met een actieve lunch alwaar we collectief ingrediënten voor een Recept voor de Toekomst van talentontwikkeling verzamelen. Alle aanwezigen - van talenten, tot talentontwikkelorganisaties, beleidsmakers en onderzoekers uit het netwerk van talentontwikkeling - bijten zich naast een smakelijke lunch gezamenlijk vast in vraagstukken over de toekomst van talent.
De vraagstukken worden geïntroduceerd door 2 duo’s: Els van den Berg (ambtenaar cultuur provincie Groningen) & Mohamed Yusuf Boss (danser en maker), en Lotte Lentes (schrijver) & Jan Jaap Knol (directeur Fonds voor Cultuurparticipatie). Met een gezamenlijke performance van Junadry Leocaria (House of Vineyard) en Yannick Hiwat.

15:15 – 17:00 Perspectieven op talent
Themasessies (zie toelichting onderaan deze pagina) 

Na de lunch kan iedereen achtereenvolgens deelnemen aan 2 verschillende themasessies. Tijdens iedere sessie staan andere perspectieven centraal rond de toekomst van talent. De sessies worden door en met talenten, ervaringsdeskundigen en andere spelers uit het veld van talentontwikkeling verzorgd waarin zij het gesprek met alle deelnemers opzoeken. 

De thema’s van de deelsessies komen onder andere voort uit het Talentvolgonderzoek. Duizend talenten uit 17 ontwikkelingstrajecten werden vier jaar lang gevolgd. Dit onderzoek is in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie uitgevoerd door Bureau Art en Erasmus School of History, Culture and Communications. De resultaten worden in één van de sessies gepresenteerd.

17.00 – 18.30 Wrap-up, performance & borrel 
Daghost Yinske Silva verzamelt de laatste perspectieven die niet mogen ontbreken en luidt de borrel in. Met performances van Poetry Circle en DJ Subp Yao.

 

Themasessies 

DE MULTIFUNCTIONELE BROEDPLAATS
Wat is de plek van broedplaatsen in de infrastructuur voor talentontwikkeling? Vervangen zij het kunstencentrum waar talent samenkomt en zich doorontwikkelt? Vormen ze de schakel tussen cultuurparticipatie en talentontwikkeling richting ‘de top? Een collectief gesprek op basis van een kick off door ‘multifunctionele broedplaatsen’ Neushoorn (Leeuwarden), De Basis (Nijmegen) & Hall of Fame (Tilburg).

‘FUTURE PROOF’ PERFORMERS
Wat hebben musici en theatermakers nodig om zich ‘future proof’ te ontwikkelen en te blijven? Hoe ziet de ideale balans tussen artistieke skills en ondernemende skills van een talent eruit? En wat is hierin de rol van de talentontwikkelaar?
Aan de hand van stellingen van Ricciotti Ensemble en theater DEGASTEN worden er collectief perspectieven uitgewisseld.

HET TALENTVOLGONDERZOEK ONTRAFELD
Bureau ART en de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie een vierjarig talentvolgonderzoek uitgevoerd. Onderzoekers Peter van der Zant, Margreet Windhorst en Koen van Eijck delen de uitkomsten, blikken vooruit en gaan hierover in gesprek met Feyo Sickinghe (Prinses Christina Concours) en Mariëtte Berbee (theaterdocent en onderzoeker).

TALENTONTWIKKELING & REGIONAAL BELEID
Wat is de rol van lagere overheden in de ondersteuning van landelijke talentontwikkelingsprojecten? Expertise- en adviesorganisatie Keunstwurk uit Friesland en coachingsprogramma Popsport (Nijmegen) bijten het spits af door zicht te geven op de wijze waarop zij lokaal en regionaal ondersteunen. Met elkaar ga je in gesprek over de kansen van de lagere overheid als co-creator van talentontwikkeling.

PODIA & PODIUMTALENTEN
Welke rol speelt een podium voor de ontwikkeling van podiumtalent? En hoe ziet het ‘droomscenario’ van een ideale samenwerking tussen jonge talenten en podia eruit? Deel perspectieven, dilemma’s en zoek samen naar kansen voor de toekomst met o.a. productiehuis Nowhere (Amsterdam) en ICAF (Rotterdam).

DE BANK ALS CO-CREATOR VAN TALENTONTWIKKELING
Welke rol kan een bank spelen voor de ontwikkeling van talent en waar liggen de (wederzijdse) belangen? Neem een (eerlijk) kijkje in de keuken van een succesvolle samenwerking tussen de Rabobank, talenten en Kunstbende en verruim je blik op een dergelijk partnerschap.

CREATIEVE TECHNOLOGIE ALS NIEUWE DISCIPLINE?
Nieuwe media en Creatieve technologie vormen een relatief nieuw terrein binnen talentontwikkeling. In toenemende mate hebben talenten de behoefte om zich artistiek te uiten door technologische toepassingen in te zetten. Tijdens deze sessie staat centraal welke ontwikkelbehoeftes er onder talenten leven om zich binnen deze ‘nieuwe discipline’ verder te ontplooien. Hoe zou de gewenste infrastructuur eruit moeten zien? Als startschot introduceren Luc van Leeuwen (Bekijk ‘t), Kareem Gazuani (Dynamo) en Maurice Schmitz (Futurebites) hun perspectief.

TALENTONTWIKKELING 2021 - CO CREATIE
Hoe kunnen we als sector voor het belang van talentontwikkeling opkomen? Met het oog op talentontwikkeling in 2021: waar werken we naartoe en hoe vinden we een krachtige gezamenlijke aanpak? Tijdens deze dialoogsessie staat co-creatie centraal. Onder leiding van facilitator Harm van Dijk ga je collectief op zoek naar ‘common ground’.

HET KUNSTVAKONDERWIJS & DIVERSITEIT
Hoe verhogen we binnen het kunstvakonderwijs diversiteit in deelname? En hoe zorgen we dat de vooropleiding en het kunstvakonderwijs optimaal op elkaar aansluiten? In Rotterdam werken Hogeschool Codarts en scholenkoepel LMC intensief samen om het artistieke talent van jongeren te ontwikkelen. In deze sessie wordt het idee voor een Rotterdams College voor de Kunsten gepresenteerd, gevolgd door een panelgesprek met jonge kunstenaars en kunststudenten waarin zij hun zorgen, dromen en uitdagingen voor de toekomst delen in reactie op de presentatie.

BINNENSCHOOLS-BUITENSCHOOLS (VERSTERKTE LIJNEN)
Hoe versterk je de verbinding tussen binnenschoolse cultuureducatie en buitenschoolse kunstbeoefening?
En wat zijn handvatten voor het primair en voortgezet onderwijs om talenten te (h)erkennen & te stimuleren, ook buiten de schoolmuren? Een inspiratiesessie met ervaringsdeskundigen van het project Toon je Talent en centrum voor amateurkunstbeoefening Kumulus (Maastricht).

 

 

#detoekomstvantalent

Meest gelezen