maandag 23 Juli 2018
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Wat goed cultuuronderwijs doet...

Plein C & Stichting Tamino
Nascholing Cultuurdocent Speciaal Onderwijs

'In het speciaal onderwijs biedt dans mogelijkheden: om te bewegen, maar ook om te beleven en experimenteren, om creatief te denken en zich te presenteren'.

Met de docente

Al in de pilot-fase volgde dansdocente Madelon van Riel de Nascholing Cultuurdocent Speciaal Onderwijs. Het Noord-Hollandse platform voor cultuuronderwijs Plein C ontwikkelde dit traject met Stichting Tamino. Dat is een kennisorganisatie voor cultuuronderwijs aan kinderen met een beperking. Madelon geeft les op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, en is onder meer actief bij theater LeBelle. Ze zet zich ervoor in dat leerlingen uit het speciaal onderwijs doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs en uiteindelijk beroepsmatig kunnen dansen.

'Dansen is voor mij een manier om een verhaal te vertellen. Het is een middel dat ik inzet om mensen in beweging te brengen, vooral figuurlijk: om ze te motiveren, anders te laten kijken en elkaar te laten ontmoeten. Zo werkt dans voor mijzelf en dat wil ik graag delen met mijn leerlingen.'


Met leerlingen in het SO
Madelon: 'In het speciaal onderwijs gaat dat nog een stukje verder. Bij andere vakken zitten deze leerlingen vaak snel aan hun plafond. Maar dans biedt ze mogelijkheden: om te bewegen, maar ook om te beleven en experimenteren, om creatief te denken en zich te presenteren. Tegelijk leren ze samen te werken, op elkaar te vertrouwen, contact te maken en hun eigen ruimte aan te geven.'

Volgens de ontwikkelaars
Tanja van Dijk, directeur van stichting Tamino: 'We merken onder cultuurdocenten een groot enthousiasme en nieuwsgierigheid naar het speciaal onderwijs. Als een stage naar tevredenheid verloopt zie je vaak dat de cultuurdocent door de school gevraagd wordt terug te komen. Veel praktijkervaring is nodig om echt goed les te kunnen geven aan deze speciale kinderen. We bouwen op deze manier aan een netwerk van echt goede cultuurdocenten voor het speciaal onderwijs.

Veel kunstdocenten, hoe ervaren ze ook zijn, vertellen na het volgen van onze nascholing dat ze een andere kijk hebben gekregen op lesgeven en op leerlingen. Waarschijnlijk doordat de automatische piloot in het speciaal onderwijs niet werkt.

placeholder

 

Op het (voortgezet) speciaal onderwijs werken bijna twee keer zoveel kunstdocenten als in het regulier onderwijs. Toch blijkt het cultuuronderwijs er minder verankerd. Bovendien zijn jongeren met een beperking zwaar ondervertegenwoordigd bij culturele activiteiten in de vrije tijd. De drempel is hoog en het aanbod van musea, verenigingen en muziekscholen sluit niet goed aan. Daarom stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie projecten voor deze doelgroep. De nascholing valt onder de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Cultuur maakt iedereen

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen