Veelgestelde vragen

Aanvragen?

Hoe weet ik of mijn project aan de criteria van het Fonds voor Cultuurparticipatie voldoet?

De criteria verschillen per regeling. U kunt het beste bij de betreffende regeling kijken.

Kan ik meerdere projecten gelijktijdig bij het Fonds voor Cultuurparticipatie indienen?

Jazeker, het is geen enkel probleem als u meerdere projecten gelijktijdig wilt indienen. Gebruik echter wel afzonderlijke formulieren en stuur de aanvragen afzonderlijk op. Elk project wordt op zichzelf beoordeeld.

Kan ik subsidie aanvragen voor twee of meer edities van hetzelfde project?

U kunt subsidie aanvragen voor één editie van een project. Het Fonds biedt namelijk geen structurele ondersteuning.

Wat is het minimale en maximale bedrag dat ik kan aanvragen?

Voor elke regeling gelden andere minimale en maximale bedragen die u aan kunt vragen. U vindt deze bedragen bij de informatie over de betreffende regeling in het menu subsidie of volg één van de onderstaande links:

Kunstparticipatie / Ouderenparticipatie / Erfgoedparticipatie

Planning

Voor wanneer kan ik een subsidieaanvraag indienen?

Voor onze regelingen gelden verschillende indieningstermijnen. Klik hier om de sluitingsdatum van uw regeling te bekijken.

Het project is al begonnen, kan ik dan toch een aanvraag indienen?

Nee, een project mag pas starten 3 maanden na de sluitingsdatum van de regeling.

Wat geldt als startdatum van het project?

De startdatum is de datum waarop de deelnemers aan het project gaan meedoen. Bij aanvragen op het gebied van de podiumkunsten rekent het Fonds de eerste repetitiedag als startdatum.

Is het mogelijk om een concept van de aanvraag met een medewerker van het Fonds te bespreken?

Ja, dat kan door telefonisch contact op te nemen met een medewerker. Voor de regeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie geldt dat u zich ook kunt aanmelden voor het spreekuur. Voor de bespreking van een projectplan wordt in het spreekuur maximaal een half uur per aanvrager gereserveerd. Voorafgaand aan het spreekuur stuurt u een concept van maximaal 2 A4 van uw project. Meer informatie en data vindt u op de adviespagina van de verschillende regelingen. 

Ik heb een aanvraag ingediend, maar nog geen bevestiging ontvangen.

Wij streven ernaar om binnen 14 dagen na sluiting van de indientermijn u te laten weten of uw aanvraag verder in behandeling wordt genomen of niet. Indien u binnen 4 weken na het indienen van uw aanvraag nog geen bericht heeft ontvangen, neemt u dan contact op met het Fonds.

Hoe lang duurt het voordat het Fonds een besluit neemt over een aanvraag?

U kunt in principe binnen 13 weken na de sluitingsdatum van de indientermijn het besluit van het Fonds verwachten.

Heb ik invloed op de behandeltermijn?

Nee, de behandeltermijn hangt samen met de geplande adviescommissievergaderingen. U kunt hierop geen invloed uitoefenen. Het Fonds doet zijn uiterste best om aanvragen zo snel mogelijk te behandelen.

Ik heb mijn project niet op tijd ingediend. Wat gebeurt er nu?

Te laat ingediende aanvragen neemt het Fonds niet in behandeling. 

Digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds

Hoe krijg ik toegang tot het digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds?

Via account aanvragen kunt u een contactformulier invullen om een account aan te vragen. Als u in aanmerking komt om een subsidie aan te vragen krijgt u binnen drie werkdagen de inloggegevens voor Mijn Fonds op het e-mailadres dat u heeft ingevuld bij hoofdcontactpersoon.

Is het mogelijk een aanvraag per e-mail in te dienen?

Nee, u kunt geen aanvraag per e-mail indienen. Aanvragen dienen te worden ingediend via ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds. Wanneer uw organisatie voldoet aan de voorwaarden en uw project voldoet aan de criteria dan kunt u hier een account aanvragen.

Ben ik verplicht het aanvraagformulier in Mijn Fonds te gebruiken?

Ja. U kunt alleen aanvragen met het juiste aanvraagformulier dat hoort bij de regeling waarvoor waarbij u wilt aanvragen. Aanvraagformulieren zijn beschikbaar in Mijn Fonds, ons digitale aanvraagsysteem. Bekijk hier een voorbeeld van het aanvraagformulier.

Ik heb een account aangevraagd, maar geen inloggegevens ontvangen.

Kijk ook in uw spam of ongewenste e-mail, de e-mail met inloggegevens kan hierin terechtgekomen zijn. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met het Fonds.

Ik heb inloggegevens voor Mijn Fonds ontvangen, maar waar moet ik inloggen?

Ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds kunt u vinden op: aims.cultuurparticipatie.nl

Waarom kan ik niet inloggen met de gebruikersnaam die ik heb ontvangen?

Uw gebruikersnaam is gelijk aan het e-mailadres dat u heeft opgegeven als hoofdcontactpersoon bij het aanvragen van uw account. Indien u problemen ondervind bij het inloggen neemt u dan telefonisch contact op met het Fonds 030 - 233 60 30 (tijdens kantooruren) of per mail met de helpdesk.

Ik kan niet inloggen met het wachtwoord dat ik heb ontvangen.

Let erop dat u het toegezonden wachtwoord uit de e-mail nauwkeurig overneemt bij het inloggen. Mocht het niet lukken dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen via de link Wachtwoord (opnieuw) aanvragen.

Ik wil graag mijn toegezonden wachtwoord veranderen. Kan dat?

Nadat u bent ingelogd op Mijn Fonds kunt u in de rechterbovenhoek met de knop Verander wachtwoord uw huidige wachtwoord veranderen.

Ik ben ingelogd, hoe start ik een nieuwe aanvraag?

Als u bent ingelogd, kunt u met de knop Nieuwe aanvraag een aanvraag starten. Kies hierna voor de organisatie waarvoor u een aanvraag wil doen en in welke regeling u een aanvraag wilt indienen. U komt dan vanzelf in het digitale aanvraagformulier van de betreffende regeling.

Ik heb het digitale aanvraagformulier (tussentijds) opgeslagen. Waar kan ik het terugvinden?

In Mijn Fonds kunt u onder de knop Inbox uw gestarte aanvraag terugvinden.

Het lukt mij niet om mijn digitale aanvraagformulier definitief te verzenden. Hoe komt dat?

Lees de instructies op het aanvraagformulier goed door en let op of de verplichte velden zijn ingevuld en de benodigde documenten in het formulier zijn bijgevoegd. Als het niet lukt om het digitale aanvraagformulier in te dienen, neem dan contact op met de helpdesk.

Hoe weet ik of mijn aanvraag goed is binnengekomen bij het Fonds?

Als u uw aanvraag digitaal heeft ingediend krijgt u een automatische e-mailbevestiging op het e-mailadres van de hoofdcontactpersoon van de aanvraag.

Ik heb mijn aanvraag ingediend. Waar kan ik deze terugvinden?

In AIMS vindt u onder Overzichten de knop 'Mijn aanvragen'. Daar kunt u uw ingediende aanvragen terugvinden.

Ik heb een andere vraag over Mijn Fonds, waar kan ik terecht?

Bij vragen over Mijn Fonds kunt u contact opnemen met de helpdesk.  

Voorwaarden

Wij zijn geen stichting of vereniging, kan ik dan toch een aanvraag indienen?

Alleen aanvragers met een rechtspersoonlijkheid met een culturele doelstelling zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen bij het Fonds. Hier vindt u informatie over de oprichting van een vereniging of stichting.

Uitzondering hierop zijn de regelingen Professionalisering Cultuuronderwijs PO en Impuls Muziekonderwijs. Deze aanvragen worden gedaan door schoolbesturen. Een culturele doelstelling is dan geen voorwaarde. 

Beoordeling en criteria

Wat verstaat het Fonds onder actieve participatie?

Met actieve cultuurparticipatie wordt bedoeld dat mensen zelf actief met kunst en cultuur aan de slag gaan. Denk bijvoorbeeld aan zelf zingen of muziek maken, dansen, toneelspelen, schilderen, handwerken of schrijven. Maar ook nieuwe media vallen eronder, zoals zelf fotograferen, filmen of games ontwerpen. Receptieve cultuurdeelname zoals het kijken naar toneel of schilderijen of luisteren naar muziek wordt hier dus niet mee bedoeld.

Welke documenten moet ik meesturen?

Het verschilt per regeling welke documenten u mee moet sturen. Raadpleeg daarom goed de informatie onder de betreffende subsidieregeling

Hoe verloopt de beoordelingsprocedure?

Om een deskundig, betrouwbaar en eerlijk oordeel over de aanvragen te vellen, laat het Fonds voor Cultuurparticipatie zich adviseren door speciaal ingerichte commissies van deskundige adviseurs. Het bestuur van het Fonds volgt bijna altijd het advies van de commissie op.

 

Wie zitten er in de adviescommissies?

Onder adviescommissies vindt u de namen van de voorzitters en adviseurs.

Toekenning

Ik heb een positieve beschikking ontvangen. Wanneer wordt het geld overgemaakt?

In de regel wordt binnen 2 weken na ontvangst van de beschikking een eerste termijn overgemaakt. Bij een toekenning van een subsidie tot € 24.999 ontvangt u het gehele toegekende bedrag in één keer. Indien u een subsidies toegekend heeft gekregen van € 25.000 of meer dan ontvangt u 90% van het toegekende bedrag. Na goedkeuring van het eindverslag wordt er bij de definitieve vaststelling de resterende 10% van het toegekende bedrag overgemaakt. In uw beschikking vindt u hierover meer informatie.

Hoe lang kan ik aanspraak maken op het geld?

Binnen de goedgekeurde projectperiode kunt u aanspraak op de subsidie maken, tenzij er tussentijds wijzigingen in het project plaatsvinden die een aanleiding vormen om anders te besluiten.

Ik heb het bedrag ontvangen. Moet ik verder nog iets doen?

U dient in uw publiciteit kenbaar te maken dat uw project wordt ondersteund met middelen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Tussentijdse wijzigingen in uw project dient u altijd tijdig te melden aan het Fonds. Uiteraard dienen ook overige subsidievoorwaarden te worden nageleefd. Verder dient u bij een toegekende subsidie van € 25.000 of meer een inhoudelijke verantwoording in te sturen. Aanwijzingen voor hoe de verantwoording eruit moet zien, staan in de beschikking. Het Fonds vraagt in de vorm van een steekproef informatie op over de uitvoering van projecten.

Ben ik verplicht het Fonds voor Cultuurparticipatie te vermelden in de publicatie over mijn project?

Ja, indien uw instelling subsidie ontvangen heeft van het Fonds dient u dit kenbaar te maken door ons logo te plaatsen op drukwerk (zoals programmaflyers en -posters), op websites of in digitale nieuwsbrieven of op de locatie van uw uitvoering, bijvoorbeeld bij premières.

Voor uw persbericht omtrent de honorering kunt gebruikmaken van dit standaard persbericht. Verder kunt u (niet verplicht) berichten over uw project plaatsen op de Facebookpagina van het Fonds en ontvangen wij graag per mail uw PR-materiaal voor onze communicatie omtrent uw project.

Publicitieit

Op welke manier dien ik het Fonds voor Cultuurparticipatie te vermelden in de publicatie over mijn project?

Indien uw instelling subsidie ontvangen heeft van het Fonds dient u dit kenbaar te maken door ons logo te plaatsen op drukwerk (zoals programmaflyers en -posters), op websites of in digitale nieuwsbrieven of op de locatie van uw uitvoering, bijvoorbeeld bij premières. Bij het logo kunt u de volgende standaardzin gebruiken:

Nederlands: Dit project (of naam project) is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Engels: This project (or name of the project) is supported by the Fund for Cultural Participation.Het staat u vrij het vastgestelde bedrag ook te communiceren.

Meer informatie

Waar vind ik het logo van het Fonds voor Cultuurparticipatie?

Het logo van het Fonds kunt u hier downloaden.

U kunt het logo van het Fonds vermelden op flyers, posters en digitale media, zoals nieuwsbrieven of websites. Daarnaast kunt u gebruik maken van het standaard persbericht op onze website. Ook bent u vrij om over uw project een post te plaatsen op de Facebookpagina van het Fonds.

Afwijzing

Mag ik na een afwijzing een vernieuwde aanvraag voor hetzelfde project indienen?

Binnen zes maanden na afwijzing van de aanvraag wordt een nieuwe aanvraag voor hetzelfde project zonder nader onderzoek afgewezen, tenzij nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden uitdrukkelijk door de aanvrager worden gemeld.

Ik ben het niet eens met de (reden van) afwijzing. Wat kan ik nog doen?

Wilt u meer toelichting over het besluit, neem dan contact op met de medewerker die de aanvraag heeft behandeld. De betreffende medewerker en contactgegevens vindt u in de beschikkingsbrief. Binnen zes weken na dagtekening van het besluit kan een belanghebbende schriftelijk bezwaar maken bij het Fonds. Het Fonds neemt in beginsel binnen twaalf weken een besluit op het bezwaar. Voor meer informatie over deze procedure, klik hier.

Overig

Kunt u mij tips geven over welke andere fondsen ik kan benaderen?

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft voor u een lijst met andere mogelijkheden opgesteld, in aanvulling op dan wel als alternatief voor uw aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Let op dat u geen aanvullende subsidie aanvraagt bij een ander rijkscultuurfonds voor dezelfde activiteiten. Het Fonds kan uw aanvraag dan niet in behandeling nemen

Wat verstaat het Fonds onder media?

Onder media verstaat het fonds projecten op het gebied van fotografie, film, geluidskunst en e-culture (nieuwe media). Hierbij gaat het om projecten waarbij mensen zelf actief en creatief met media aan de slag gaan. Ook projecten die een combinatie zijn van erfgoed of kunst met media komen voor ondersteuning in aanmerking. Het fonds geeft geen ondersteuning aan projecten met overwegend journalistieke invullingen, projecten die primair gericht zijn op het realiseren van beeld of geluidregistraties of aanvragen voor investeringen. Voorbeelden van mediaprojecten die door het fonds ondersteund zijn, zijn te vinden onder inspiratie

Meest gelezen