De stappen van het subsidieproces

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve cultuurdeelname in Nederland. Wij hebben daarvoor verschillende subsidieregelingen die bijdragen aan het toegankelijk maken van cultuuronderwijs én regelingen die kunst- en cultuurparticipatie in de vrije tijd stimuleren. 

Om alle aanvragen goed te kunnen behandelen werken we met vaste procedures. We hebben de stappen voor u op een rij gezet. 

 

 

Indienen van een aanvraag

Stap 1 Kies de juiste regeling


Kijk eerst bij welke subsidieregeling uw initiatief het beste aansluit. Deze regelingen kunt u vinden op de pagina subsidies. Op dit moment kunt u binnen de volgende regelingen een aanvraag indienen: 

Stap 2 Check de voorwaarden, criteria en sluitingsdata

 

Check altijd eerst het algemene subsidie reglement voordat u een aanvraag indient. Om te zien of uw aanvraag binnen een bepaalde regeling past, kunt u de voorwaarden en criteria van de betreffende subsidieregeling raadplegen. 

Om alle aanvragen zo goed mogelijk te beoordelen, hanteren we indientermijnen en sluitingsdata. Die termijnen verschillen per regeling. Aanvragen die te laat zijn ingediend kunnen we helaas niet in behandeling nemen. 

Op de subsidiepagina vindt u de voorwaarden, criteria en sluitingsdata per regeling. 

Heeft u naast het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 030 233 60 30, of bel direct met één van onze medewerkers

Stap 3 Vraag subsidie aan 

 

U kunt subsidie aanvragen als:

 • uw organisatie een rechtspersoon zonder winstoogmerk is (bijvoorbeeld een stichting of een vereniging).
 • uw organisatie gevestigd is in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Binnen de regeling Jij Maakt Het Mee kunt u ook subsidie aanvragen als u (nog) geen stichting of vereniging bent. Uiteindelijk kunnen wij alleen subsidie toekennen als u als rechtspersoon staat geregistreerd. Meer informatie vindt u op www.jijmaakthetmee.nl.


Aanvragen? Hoe kan dat? 

 • Subsidie aanvragen kan alleen via ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds. Daarin vindt u de aanvraagformulieren. Om van Mijn Fonds gebruik te kunnen maken, vraagt u eerst een account aan.
 • Vraagt u subsidie aan binnen de regeling Jij Maakt Het Mee? Ga dan naar www.jijmaakthetmee.nl voor meer informatie.
 • Begin op tijd met uw aanvraag. Wacht niet tot het naderen van de deadline zodat we u bij eventuele (techhnische) vragen nog goed kunnen helpen. 
 • De aanvraagprocedure kan per subsidieregeling verschillen. Kijk daarom altijd op de pagina's van de subsidieregeling binnen de betreffende regeling voor de juiste informatie.

Uw aanvraag is ingediend, wat gebeurt daarna?

Stap 1 Bevestiging van uw aanvraag  

 

Wij streven ernaar om u 14 dagen na de sluiting van de indientermijn te laten weten of wij uw aanvraag in behandeling nemen. Bij regelingen waarbij aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld, hoort u zo snel mogelijk na het indienen van uw aanvraag of wij deze in behandeling nemen. 

Stap 2 Beoordelen van uw aanvraag 

 

Het beoordelingsproces bij het Fonds voor Cultuurparticipatie loopt volgens een vaste procedure. Om de aanvragen deskundig, betrouwbaar en eerlijk te beoordelen, laten wij ons adviseren door deskundige adviseurs.

 • Aanvragen tot en met € 25.000,- worden beoordeeld door een interne beoordelingscommissie.
 • Voor aanvragen hoger dan € 25.000,- schakelt het Fonds ook een externe commissie in.

Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie volgt bijna altijd het advies van de commissie op.

Stap 3 Besluitvorming

 

Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd, krijgt u zo snel mogelijk bericht van het Fonds met de hoogte van het toegekende bedrag en informatie over de verdere procedure. 

Als uw aanvraag niet wordt gehonoreerd, hoort u dat uiteraard ook. Op onze website vindt u informatie over andere financieringsmogelijkheden. Wellicht kunt u daar met uw aanvraag terecht.

Na een positief besluit

Stap 1 Aan de slag!


Gefeliciteerd! Uw aanvraag is gehonoreerd en u kunt aan de slag met de uitvoering. Maar we houden graag contact. Wij willen u vragen ons logo te plaatsen op drukwerk of online uitingen. Heeft u mooie foto's of nieuwtjes over uw project? Dan ontvangen we die graag via communicatie@cultuurparticipatie.nl. 

Stap 2 Verantwoorden


Als uw project is gehonoreerd, dan ontvangt u via Mijn Fonds een subsidiebeschikking. Hierin staat alle relevante informatie over de verantwoording van uw project. Deze informatie is leidend.

Daarnaast gelden de algemene regels van het landelijke Uniform Subsidiekader (USK). 

Algemene richtlijnen

 • U bent verplicht tussentijdse wijzigingen in uw project altijd tijdig te melden aan het Fonds.
 • Overige subsidievoorwaarden die in uw subsidiebeschikking vermeld staan, dienen te worden nageleefd.

 

Heeft u vragen over uw verantwoording? Neem dan contact op met uw contactpersoon die vermeld staat in uw subsidiebeschikking.

Hoe werkt het
Meest gelezen