Aanvraag indienen?

Subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie gaat digitaal via Mijn Fonds. In dit systeem vindt u alle benodigde formulieren, zoals het aanvraagformulier en de modelbegroting en heeft u de mogelijkheid om aanvullende informatie, zoals uw projectplan, te uploaden.

Wilt u subsidie aanvragen voor een kunst- of cultuurproject in de vrije tijd of een project voor erfgoedbeoefenaren? Dat kan bij de regeling Jij Maakt Het Mee. De aanvraagprocedure verloopt via de website www.jijmaakthetmee.nl. U kunt hier zelf een account aanmaken en vervolgens direct uw plan indienen. Meer informatie over de procedure leest u op Jij Maakt Het Mee - hoe werkt het.  

 

 

Account aanvragen 

Aanmelden van een kunst- of cultuurproject in de vrije tijd of een project voor erfgoedbeoefenaren? Ga dan naar Jij Maakt Het Mee

Voor aanvragen binnen onze andere regelingen kunt u een account aanmaken via Mijn Fonds: