De stappen van het subsidieproces

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve cultuurdeelname in Nederland. Wij hebben daarvoor verschillende subsidieregelingen die bijdragen aan het toegankelijk maken van cultuuronderwijs én regelingen die kunst- en cultuurparticipatie in de vrije tijd stimuleren. 

Om alle aanvragen goed te kunnen behandelen werken we met vaste procedures. We hebben de stappen voor je op een rij gezet. 

 

 

Indienen van een aanvraag

Stap 1 Kies de juiste regeling


Kijk eerst bij welke subsidieregeling uw initiatief het beste aansluit. Deze regelingen kunt u vinden op de pagina subsidies. Op dit moment kunt u binnen de volgende regelingen een aanvraag indienen: 

Stap 2 Check de voorwaarden, criteria en sluitingsdata

 

Check altijd eerst het algemene subsidie reglement voordat je een aanvraag indient. Om te zien of uw aanvraag binnen een bepaalde regeling past, kun je de voorwaarden en criteria van de betreffende subsidieregeling raadplegen. 

Om alle aanvragen zo goed mogelijk te beoordelen, hanteren we indientermijnen en sluitingsdata. Die termijnen verschillen per regeling. Aanvragen die te laat zijn ingediend kunnen we helaas niet in behandeling nemen. 

Op de subsidiepagina vind je de voorwaarden, criteria en sluitingsdata per regeling. 

Heb je naast het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 030 233 60 30, of bel direct met één van onze medewerkers

Stap 3 Vraag subsidie aan 

 

Je kunt subsidie aanvragen als:

 • je organisatie een rechtspersoon zonder winstoogmerk is (bijvoorbeeld een stichting of een vereniging).
 • je organisatie gevestigd is in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Binnen de regeling Jij Maakt Het Mee kun je ook subsidie aanvragen als je (nog) geen stichting of vereniging bent. Uiteindelijk kunnen wij alleen subsidie toekennen als je als rechtspersoon staat geregistreerd. Meer informatie vind je op www.jijmaakthetmee.nl.


Aanvragen? Hoe kan dat? 

 • Subsidie aanvragen kan alleen via ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds. Daarin vind je de aanvraagformulieren. Om van Mijn Fonds gebruik te kunnen maken, vraag je eerst een account aan.
 • Vraag je subsidie aan binnen de regeling Jij Maakt Het Mee? Ga dan naar www.jijmaakthetmee.nl voor meer informatie.
 • Begin op tijd met je aanvraag. Wacht niet tot het naderen van de deadline zodat we je bij eventuele (techhnische) vragen nog goed kunnen helpen. 
 • De aanvraagprocedure kan per subsidieregeling verschillen. Kijk daarom altijd op de pagina's van de subsidieregeling binnen de betreffende regeling voor de juiste informatie.

Je aanvraag is ingediend, wat gebeurt daarna?

Stap 1 Bevestiging van uw aanvraag  

 

Wij streven ernaar om u 14 dagen na de sluiting van de indientermijn te laten weten of wij je aanvraag in behandeling nemen. Bij regelingen waarbij aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld, hoor je zo snel mogelijk na het indienen van je aanvraag of wij deze in behandeling nemen. 

Stap 2 Beoordelen van je aanvraag 

 

Het beoordelingsproces bij het Fonds voor Cultuurparticipatie loopt volgens een vaste procedure. Om de aanvragen deskundig, betrouwbaar en eerlijk te beoordelen, laten wij ons adviseren door deskundige adviseurs.

 • Aanvragen tot en met € 25.000,- worden beoordeeld door een interne beoordelingscommissie.
 • Voor aanvragen hoger dan € 25.000,- schakelt het Fonds ook een externe commissie in.

Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie volgt bijna altijd het advies van de commissie op.

Stap 3 Besluitvorming

 

Indien je aanvraag wordt gehonoreerd, krijg je zo snel mogelijk bericht van het Fonds met de hoogte van het toegekende bedrag en informatie over de verdere procedure. 

Als je aanvraag niet wordt gehonoreerd, hoor je dat uiteraard ook. Op onze website vind je informatie over andere financieringsmogelijkheden. Wellicht kun je daar met je aanvraag terecht.

Na een positief besluit

Stap 1 Aan de slag!


Gefeliciteerd! Je aanvraag is gehonoreerd en je kunt aan de slag met de uitvoering. Maar we houden graag contact. Wij vragen je ons logo te plaatsen op drukwerk of online uitingen. Heb je mooie foto's of nieuwtjes over je project? Dan ontvangen we die graag via communicatie@cultuurparticipatie.nl

Stap 2 Verantwoorden


Als je project is gehonoreerd, dan ontvang je via Mijn Fonds een subsidiebeschikking. Hierin staat alle relevante informatie over de verantwoording van je project. Deze informatie is leidend.

Daarnaast gelden de algemene regels van het landelijke Uniform Subsidiekader (USK). 

Algemene richtlijnen

 • Je bent verplicht tussentijdse wijzigingen in je project altijd tijdig te melden aan het Fonds.
 • Overige subsidievoorwaarden die in je subsidiebeschikking vermeld staan, dienen te worden nageleefd.

 

Heb je vragen over je verantwoording? Neem dan contact op met de contactpersoon die vermeld staat in je subsidiebeschikking.

Hoe werkt het
Meest gelezen