Vrijwilligersregeling: Over deze subsidie

Cultuur is gebaat bij een zo groot mogelijke betrokkenheid van mensen met een hart voor (im)materieel erfgoed. Organisaties hebben veel te danken aan mensen die belangeloos hun tijd, kennis en energie inzetten. In erfgoedverenigingen, als vrijwilligers, bestuursleden, of rondleiders zijn deze mensen ambassadeurs van de geschiedenis. Bijzonder erfgoed, zoals de watermolen in Twickel of de stoomtram in Medemblik, kan zonder de inzet van deze vrijwilligers zelfs niet meer bestaan. Immaterieel erfgoed zoals het traditionele ambacht van rietvlechten of het bloemencorso in Zundert maken de tradities zichtbaar.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie vindt deze betrokkenheid van groot belang voor de belangstelling en betekenis van (im)materieel erfgoed. Vrijwilligers zijn in veel gevallen onmisbaar voor het voortbestaan van dit erfgoed en een belangrijke schakel in het bewaren van kennis en het informeren van publiek.

Daarom heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie de Vrijwilligersregeling voor investeringen in (im)materieel erfgoed ingesteld. Met deze regeling kon worden bijgedragen aan activiteiten op het gebied van communicatie, ledenwerving en –administratie, kennisverspreiding, netwerkvorming, levend houden van immaterieel erfgoed en publieksbereik.

Het is niet meer mogelijk om voor deze regeling aan te vragen. Voor alternatieve subsidiemogelijkheden verwijzen wij u naar onze regeling Erfgoedparticipatie.

Meer lezen

Inhoud

Wie kon er aanvragen?
Vrijwilligersorganisaties (zoals stichtingen of verenigingen) die gevestigd zijn in het Koninkrijk der Nederlanden en een bijdrage leveren aan het behoud, beheer of de presentatie van (im)materieel erfgoed konden aanvragen. Alleen organisaties met een formatie van maximaal 2 fte in combinatie met een substantieel aantal vrijwilligers kwamen in aanmerking voor subsidie. Stichtingen en verenigingen die primair gericht zijn op amateurkunst konden geen aanvraag indienen bij de Vrijwilligersregeling.

Wat kon ik aanvragen?
Met deze regeling kon worden bijgedragen aan activiteiten op het gebied van communicatie, ledenwerving en -administratie, kennisverspreiding, netwerkvorming, levend houden van immaterieel erfgoed en publieksbereik. Het kon daarbij om allerlei soorten investeringen gaan: van nieuwe programmatuur voor de ledenadministratie tot een nieuwe brochure; van cursussen voor vrijwiligers tot activiteiten om nieuwe vrijwilligers te verwerven; van het versterken van de eigen organisatiestructuur tot het opzetten van samenwerkingssverbanden.

Hoeveel kon ik aanvragen?
Het Fonds voor Cultuurparticipatie kon minimaal € 3.000 en maximaal € 5.000 bijdragen aan een eenmalige investering op het gebied van communicatie, ledenwerving en –administratie, kennisverspreiding, netwerkvorming en publieksbereik. Onze bijdrage mag maximaal 50% van de totale investering bedragen.

Hoe werd mijn aanvraag beoordeeld?
De aanvraag werd beoordeeld op drie criteria, namelijk: 1. het belang voor de organisatie. 2. de meerwaarde van de investering en 3. duurzaamheid van de investering. De investering moet bijdragen aan het (beter) functioneren van de organisatie, zodat deze (nog) beter kan werken aan het vergroten van de belangstelling voor volkscultuur en (immaterieel) erfgoed.

Hoe kan ik aanvragen?
Het is niet meer mogelijk om voor deze regeling een aanvraag in te dienen.

De deadline voor indiening is:
Het is niet meer mogelijk om binnen de Vrijwilligersregeling een projectaanvraag in te dienen. Voor alternatieve subsidiemogelijkheden verwijzen wij u naar onze regeling Erfgoedparticipatie.

Meer lezen
Meest gelezen