Erfgoedmanifestaties: Over deze subsidie

Een impuls aan de professionalisering van erfgoedmanifestaties die werken met vrijwilligers. 

Veel landelijke erfgoedmanifestaties maken bij het organiseren van hun jaarlijkse of tweejaarlijkse manifestatie gebruik van vrijwilligers. De continuïteit van deze manifestaties kan onder druk komen te staan, bijvoorbeeld omdat de inzet van vrijwilligers aan verandering onderhevig is en het geefgedrag van donateurs of sponsoren verandert. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt met de subsidieregeling Professionalisering Erfgoedmanifestaties zes landelijke erfgoedmanifestaties, die veel met vrijwilligers werken, bij het professionaliseren van hun organisatie.

Meer lezen

Achtergrond

Om continuïteit te garanderen moeten landelijke erfgoedmanifestaties zich professionaliseren en aanpassen aan veranderingen zoals de motivatie en beschikbare tijd van vrijwilligers, het geefgedrag van donateurs en sponsoren en de inzet van (nieuwe) media.

De zes projecten die door het Fonds worden ondersteund zetten onder andere in op het trainen van hun vrijwilligers, zoals de beheerders van de monumenten of lokale coördinatoren. De organisatorische kracht wordt versterkt door vrijwilligers op te leiden op het gebied van doelgroepenbenadering en fondsenwerving. Er worden nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet en er worden landelijke promotiecampagnes ontwikkeld om meer vrijwilligers en donateurs te werven. Het Fonds voor Cultuurparticipatie onderstreept met deze regeling het belang van vrijwilligers voor de erfgoedsector.

Meer lezen

Subsidieregeling

Het is niet meer mogelijk om voor deze regeling aan te vragen.
Voor meer informatie over de (gesloten) regeling verwijzen we graag naar de volledige regeling in PDF: Deelregeling professionalisering erfgoedmanifestaties.

 

 

Meer lezen
Erfgoedmanifestaties
Meest gelezen